Thông tin tại buổi giao lưu trực tuyến về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) vừa diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia của BHXH Việt Nam đã giải đáp nhiều vấn đề bạn đọc quan tâm liên quan đến việc thực hiện các chính sách này trong thực tiễn..
.

Trước câu hỏi của một bạn đọc ở Trà Vinh về việc mẹ bạn này sinh sống và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, có tham gia đóng BHYT được 3 năm nay, hiện nay, mẹ bạn được bác sĩ ở tỉnh khám và thông báo phải mổ sỏi thận. Vậy trường hợp của mẹ bạn nếu mổ đúng tuyến thì được thanh toán bao nhiêu % chi phí? Còn nếu mổ ở TP. Hồ Chí Minh (khác tuyến) thì được BHYT thanh toán bao nhiêu % chi phí khám chữa bệnh?

BHXH Việt Nam cho biết, do bạn không cung cấp mã đối tượng của mẹ bạn nên chưa xác định được mức hưởng BHYT khi mổ sỏi thận. Tuy nhiên, đối với trường hợp mẹ bạn mổ đúng tuyến thì sẽ được hưởng 1 trong 3 mức hưởng BHYT như sau:

- Được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi kỹ thuật, đối với các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE; 100% chi phí khám chữa bệnh  thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, đối với các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

- Được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); đối với các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

Mổ sỏi thận đúng và không đúng tuyến sẽ được chi trả BHYT ra sao?

Một ca mổ sỏi thận.

- Được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật) đối với các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

Trường hợp mẹ bạn tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại TP. Hồ Chí Minh thì mức hưởng như sau:

Được hưởng 60% chi phí khám chữa bệnh  BHYT trong phạm vi mức hưởng quy định tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh;

Được hưởng 40% chi phí khám chữa bệnh  BHYT trong phạm vi mức hưởng quy định tại cơ sở khám chữa bệnh  tuyến Trung ương;

Trường hợp trên thẻ BHYT của mẹ bạn có ký hiệu K1, K2 hoặc K3 thì được hưởng đầy đủ quyền lợi khi mổ thận tại cơ sở khám chữa bệnh  tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Một bạn đọc hỏi về việc có hồ sơ khám chữa bệnh BHYT tại BV Chợ Rẫy (chuyển đúng tuyến) và làm hồ sơ để cấp giấy không cùng chi trả và thanh toán số tiền vượt 6 tháng lương cơ sở, tuy nhiên, trên thẻ BHYT lúc khai địa chỉ là nơi hộ khẩu thường trú: phường Núi Sam, TP. Châu Ðốc. Nhưng khi nộp tiền cho BV Chợ Rẫy, khai địa chỉ là nơi tạm trú: phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Ðốc. Vậy địa chỉ trên thẻ BHYT và địa chỉ trên hóa đơn khác nhau có được đề nghị cấp giấy không cùng chi trả và thanh toán số tiền vượt 6 tháng lương cơ sở không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết, để được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả khi vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào các thông tin trên thẻ BHYT của bạn và các chứng từ có liên quan do bệnh viện cung cấp. Tuy nhiên, do địa chỉ nơi ở của bạn ghi trên hóa đơn của BV không trùng khớp với địa chỉ trên thẻ BHYT nên đề nghị bạn cung cấp giấy tờ xác minh 2 người là 1 để được thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

suckhoedoisong.com