Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

PGS.TS. Phan Thu Phương

Đang cập nhật

PGS.TS Nguyễn Thế Hào

Đang cập nhật

TS. Bs. Nghiêm Nguyệt Thu

– Năm 1966 tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.
– Năm 1966 tốt nghiệp Cử nhân ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
– Năm 2004 tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng tại trường đại học Ochanomizu (Ochanomizu University), Nhật Bản.

PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng

1991: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

1995: Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội khoa khóa I – Đại học Y Hà Nội

1996: Giảng viên Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội

1991: Nhận bằng Bác sỹ Đa khoa Đại học Y Hà Nội

1995: Nhận bằng Thạc sỹ Y học

2007: Nhận bằng Tiến sỹ Y học

2011: Nhận học hàm Phó Giáo sư

TS. Nguyễn Văn Nhường

Đang cập nhật...

PGS. TS. Lê Công Định

Đang cập nhật

PGS. TS. Phạm Cẩm Phương

- Đang cập nhật