Responsive Image

Deparment

Phòng ban chức năng

Phòng công tác xã hội

Phòng thành lập ngày 28/5/2015 theo quyết định 735/QĐ-BM của Giám Đốc bệnh viện.

Xem thêm >

Văn Phòng bệnh viện

Văn phòng Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số: 2839/QĐ-BM do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ký ngày 29/10/2020 trên cơ sở phòng Đối ngoại - Hợp tác quốc tế, sáp nhập các bộ phận Văn thư và lưu trữ, Lễ tân và Hội trường từ phòng Hành chính Quản trị

Xem thêm >

Phòng Quản lý Chất lượng

Ngày 28/05/2015, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng với các cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất lượng, mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện Bạch Mai.

Xem thêm >

Phòng Công nghệ thông tin

Để đáp ứng nhu cầu phát triển bệnh viện, theo Đề án quy hoạch tổ chức bệnh viện giai đoạn 2010 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Phòng Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 894/QĐ-BM ngày 01/01/2010. Phòng NCKH & CNTT do GS.TS. Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh phụ trách.Ngày 09/02/2018 phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 456/QĐ-BM

Xem thêm >

Phòng hành chính quản trị

Phòng Hành chính Quản trị (trước đây là phòng Quản trị - Vật tư) được thành lập từ năm 1955 là một phòng chức năng của bệnh viện. Từ một bộ phận nhỏ được ghép với các bộ phận khác trợ giúp cho công tác chuyên môn. Năm 1973 bộ phận Vật tư được tách ra từ phòng Quản trị.

Xem thêm >

Phòng Vật tư thiết bị y tế

Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, viên chức của phòng là 31 đồng chí trong đó có 15 viên chức biên chế và 16 viên chức hợp đồng. Trong đó: Thạc sĩ : 3 người, Kỹ sư chính : 3 người, Kỹ sư & cử nhân : 14 người, Kỹ thuật viên & khác: 11 người

Xem thêm >

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng được thành lập từ năm 1955. Trải qua nhiều nhiều năm tháng, cùng với sự lớn mạnh của Bệnh viện, từ một phòng với số lượng vài người từ ngày thành lập, đến nay, Phòng Tài chính kế toán đã lớn mạnh nhanh chóng, gần 80 cán bộ viên chức, quản lý thu chi gần 4.000 tỷ đồng/ năm, tiếp đón thu viện phí của trên 1,4 triệu bệnh nhân ngoại trú/ năm và gần 500.000 bệnh nhân điều trị nội trú và gần 1,5 triệu lượt bệnh nhân đến mua thuốc/năm. Qua nhiều năm được các đoàn thanh kiểm tra của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, phòng luôn được đánh giá là quản lý công tác tài chính kế toán tốt, không xảy ra tham ô tham nhũng, lãng phí….

Xem thêm >

Phòng Điều dưỡng

Ngày 11/07/1989, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã ký Quyết định số 163 BM/QĐ thành lập phòng Y tá trưởng trực thuộc Ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai và bổ nhiệm bà Ngô Thị Ngoãn giữ chức vụ Y tá trưởng Bệnh.

Xem thêm >

Phòng Tổ chức cán bộ

Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng TCCB là 1 khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xem thêm >