Phòng chức năng

1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 2. Điện thoại: 3. Email: 4. Cơ cấu tổ chức:  

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9f6632c86e125919465363cf4814d562').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9f6632c86e125919465363cf4814d562 = 'vanphongbvbm' + '@'; addy9f6632c86e125919465363cf4814d562 = addy9f6632c86e125919465363cf4814d562 + 'gmail' + '.' +
Read more ...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6062db16a09e93dd79f0d0a8743166fc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6062db16a09e93dd79f0d0a8743166fc = 'congvandenctxh' +
Read more ...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak41131523f190ee229d099e1a0bb96dbf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy41131523f190ee229d099e1a0bb96dbf = 'qlclbm.iso' + '@'; addy41131523f190ee229d099e1a0bb96dbf =
Read more ...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak868cbe756dd430d8d0b5f6e8c79cba5a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy868cbe756dd430d8d0b5f6e8c79cba5a = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy868cbe756dd430d8d0b5f6e8c79cba5a =
Read more ...

tien1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp dồng.3. Ban lãnh đạo:ThS. BS Vũ Trí TiếnTrưởng phòngKS. Vũ Hoài NamPhó Trưởng phòngThS. Nguyễn Anh ThăngPhó Trưởng phòngCN. Cao Thị Duyên Phụ trách công tác hành chính ĐC Lục Văn DũngChủ tịch Công đoàn  4. Chức năng
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak41b3c901bbd368aba7a11021083ce39e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy41b3c901bbd368aba7a11021083ce39e = 'vattu' + '@'; addy41b3c901bbd368aba7a11021083ce39e = addy41b3c901bbd368aba7a11021083ce39e +
Read more ...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakde5393610e367cfc8d3c2cbe649ceed7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyde5393610e367cfc8d3c2cbe649ceed7 =
Read more ...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak234f3a3cdb7cc72a304e910940fc490d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy234f3a3cdb7cc72a304e910940fc490d = 'congvandentccb' + '@'; addy234f3a3cdb7cc72a304e910940fc490d =
Read more ...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 024386804953. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 4. Ban Lãnh đạo đương nhiệm:TS. Đồng Văn ThànhTrưởng PhòngTS. Nguyễn Thị Lan Anh Phó Trưởng phòngChủ tịch Công đoàn           ThS. Trần Thái Sơn Phó Trưởng
Read more ...