Phòng chức năng

DT SODT1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 024.3629.18183. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc8649d53ecefb9e721dd6bf22cf53619').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc8649d53ecefb9e721dd6bf22cf53619 = 'dauthaubvbm' + '@'; addyc8649d53ecefb9e721dd6bf22cf53619 =
Read more ...

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf96dd84d07e583d05cac19112ce04270').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf96dd84d07e583d05cac19112ce04270 = 'vanphongbvbm' + '@'; addyf96dd84d07e583d05cac19112ce04270 =
Read more ...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcc819d58e942e2c5632861b31d143c04').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Read more ...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8f021f6554515d98f28c1f070955fdd9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8f021f6554515d98f28c1f070955fdd9 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy8f021f6554515d98f28c1f070955fdd9 =
Read more ...

tien1. Địa chỉ: Phòng 20, tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak280ac446378e858f4f2ca2207241af65').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy280ac446378e858f4f2ca2207241af65 = 'vanthubmh' +
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb437b4830768166b6291258b8a686505').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb437b4830768166b6291258b8a686505 = 'vattu' + '@'; addyb437b4830768166b6291258b8a686505 = addyb437b4830768166b6291258b8a686505 +
Read more ...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.35765015 - Điện thoại trực ĐDT: 094.937.50163. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak20ee0f19318c36f4bf2f86ab2e253546').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
Read more ...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd061869a6bdc1ae6447bfdaf45888718').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd061869a6bdc1ae6447bfdaf45888718 = 'congvandentccb' + '@'; addyd061869a6bdc1ae6447bfdaf45888718 =
Read more ...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  4. Ban
Read more ...