Phòng chức năng

1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 2. Điện thoại: 3. Email: 4. Cơ cấu tổ chức:  

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak875e4fdfca8379bd964fcce26d78f8cb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy875e4fdfca8379bd964fcce26d78f8cb = 'vanphongbvbm' + '@'; addy875e4fdfca8379bd964fcce26d78f8cb = addy875e4fdfca8379bd964fcce26d78f8cb + 'gmail' + '.' +
Read more ...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4a6fca0cef2dc296a48bfc5f21a2f720').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4a6fca0cef2dc296a48bfc5f21a2f720 = 'congvandenctxh' +
Read more ...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak361cbb992769c3dd2f561d443fb4d7d7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy361cbb992769c3dd2f561d443fb4d7d7 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy361cbb992769c3dd2f561d443fb4d7d7 =
Read more ...

L TDao1. Địa chỉ: Tầng M - Nhà K1 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0949415885  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak243ea6d3ca51a97760456b0da64f9011').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy243ea6d3ca51a97760456b0da64f9011 = 'hanhchinh.cnttbm' + '@'; addy243ea6d3ca51a97760456b0da64f9011 = addy243ea6d3ca51a97760456b0da64f9011 + 'gmail' +
Read more ...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfdf16daca67d80a0a694e6097e0ad905').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfdf16daca67d80a0a694e6097e0ad905 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addyfdf16daca67d80a0a694e6097e0ad905 =
Read more ...

tien1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp dồng.3. Ban lãnh đạo:ThS. BS Vũ Trí TiếnTrưởng phòngKS. Vũ Hoài NamPhó Trưởng phòngThS. Nguyễn Anh ThăngPhó Trưởng phòngCN. Cao Thị Duyên Phụ trách công tác hành chính ĐC Lục Văn DũngChủ tịch Công đoàn  4. Chức năng
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5633a6c2e44d82e75299e564ef21a86d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5633a6c2e44d82e75299e564ef21a86d = 'vattu' + '@'; addy5633a6c2e44d82e75299e564ef21a86d = addy5633a6c2e44d82e75299e564ef21a86d +
Read more ...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4d71ee5b8e8ae2f0d9e4e1d614cc93ed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4d71ee5b8e8ae2f0d9e4e1d614cc93ed =
Read more ...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak99fc4f9acc30c1804f3e15282f4dc923').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy99fc4f9acc30c1804f3e15282f4dc923 = 'congvandentccb' + '@'; addy99fc4f9acc30c1804f3e15282f4dc923 =
Read more ...