Phòng chức năng

1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 2. Điện thoại: 3. Email: 4. Cơ cấu tổ chức:  

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbfe11e481421af5fd45e24c36b7af735').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybfe11e481421af5fd45e24c36b7af735 = 'vanphongbvbm' + '@'; addybfe11e481421af5fd45e24c36b7af735 =
Read more ...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9f9b956d9f2469eb47e60e8f748e7a0d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Read more ...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakde65a8c5241621f921c7172287991639').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyde65a8c5241621f921c7172287991639 = 'qlclbm.iso' + '@'; addyde65a8c5241621f921c7172287991639 =
Read more ...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd46cafa241438d4befd56af9d38944ff').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd46cafa241438d4befd56af9d38944ff = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addyd46cafa241438d4befd56af9d38944ff =
Read more ...

tien1. Địa chỉ: Phòng 20, tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb45364813ace8a53bc6f1b4bfa89d38b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb45364813ace8a53bc6f1b4bfa89d38b = 'vanthubmh' +
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd95f8217f10e94b8806663770b45c95b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd95f8217f10e94b8806663770b45c95b = 'vattu' + '@'; addyd95f8217f10e94b8806663770b45c95b = addyd95f8217f10e94b8806663770b45c95b +
Read more ...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.35765015 - Điện thoại trực ĐDT: 094.937.50163. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6837bc389989cbdfd68e7e78f94a6495').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
Read more ...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak07787c4a0c66a911976d3d2ff8723822').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy07787c4a0c66a911976d3d2ff8723822 = 'congvandentccb' + '@'; addy07787c4a0c66a911976d3d2ff8723822 =
Read more ...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  4. Ban
Read more ...