Khoa Cận lâm sàng

z3649606244390 3e4cba4c7bba6bfb764b4fde50edf7751. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak56fd39814df7ed121ebbd84ec724ca9e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy56fd39814df7ed121ebbd84ec724ca9e = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addy56fd39814df7ed121ebbd84ec724ca9e = addy56fd39814df7ed121ebbd84ec724ca9e +
Read more ...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf5c2c0982dab68633a18b1a9c0a06e9c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf5c2c0982dab68633a18b1a9c0a06e9c = 'visinh' +
Read more ...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 13 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243.868.6988 Số máy lẻ 13020242.632.00703. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak66a469c9ba6b18b6539702dba749c12a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy66a469c9ba6b18b6539702dba749c12a = 'hoasinhbachmai' + '@'; addy66a469c9ba6b18b6539702dba749c12a =
Read more ...

Q Hoa duocz2425416792533 1fa1dac8deea03c6005d8e2a78cea5081. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà Q. 2. Điện thoại: 024 322 16448             3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9bd8ad35db78c70970063f58c743f550').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9bd8ad35db78c70970063f58c743f550 = 'khoaduocbvbachmai' +
Read more ...