Khoa Cận lâm sàng

thu.jpg1. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: (04). 8693731 - 65923. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak500568ef600c4d5fbb14a1b87a50d0fb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy500568ef600c4d5fbb14a1b87a50d0fb = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addy500568ef600c4d5fbb14a1b87a50d0fb =
Read more ...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0fb05966354ac8a3aca62a5302535062').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0fb05966354ac8a3aca62a5302535062 = 'visinh' +
Read more ...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 13 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243.868.6988 Số máy lẻ 13020242.632.00703. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc6bb78b33caaf75a634b362b027ec56b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc6bb78b33caaf75a634b362b027ec56b = 'hoasinhbachmai' + '@'; addyc6bb78b33caaf75a634b362b027ec56b =
Read more ...

Q Hoa duocz2425416792533 1fa1dac8deea03c6005d8e2a78cea5081. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà Q. 2. Điện thoại: 024 322 16448             3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7ba600eab787e8022b0baed8ba1abd91').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7ba600eab787e8022b0baed8ba1abd91 = 'khoaduocbvbachmai' +
Read more ...