Các Khoa lâm sàng

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 043. 8693731 – 6730 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1d5166601931373ed125cae4048f7ec9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1d5166601931373ed125cae4048f7ec9 = 'bacsyrang_23' + '@'; addy1d5166601931373ed125cae4048f7ec9 = addy1d5166601931373ed125cae4048f7ec9 +
Read more ...

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 – 04.38693731 (số máy lẻ 6743) 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2788bc6dabebc5c2c0461a528aedf55d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2788bc6dabebc5c2c0461a528aedf55d = 'taimuihonga5' + '@'; addy2788bc6dabebc5c2c0461a528aedf55d =
Read more ...

a bay1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak309bdafa245c97455b355c021422df80').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy309bdafa245c97455b355c021422df80 = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addy309bdafa245c97455b355c021422df80 = addy309bdafa245c97455b355c021422df80 + 'yahoo' + '.'
Read more ...

Nha1. Địa chỉ: Tầng 3 nhà P; Tầng 3 nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: Phòng điều trị:    0981553069Phòng đẻ:            0986577069Phòng sản bệnh:  0986180769              3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak05a10f3a2b0b9fa14230d82cfa0d721f').innerHTML = ''; var prefix
Read more ...

IMG 1592983657052 15929851453961. Địa chỉ chính: Tầng4khunhàPvàTầng 4 khu nhà Q,BệnhviệnBạchMai2. Điện thoại: 04. 8686988 -1401 khu nhà P          3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3c191af21650787abc045cbe2c738d95').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3c191af21650787abc045cbe2c738d95 = 'pmgmhs' +
Read more ...

hung1. Địa chỉ: Tầng 4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 47 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 1 phó giáo sư; 2 tiến sĩ. 4 bác sĩ chuyên khoa cấp 2.  27 điều dưỡng và 4 hộ lý.4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:TS. Trần Mạnh HùngTrưởng khoa       TS. Nguyễn Minh TuấnPhó trưởng khoa                   ThS. Vũ
Read more ...