Các Khoa lâm sàng

so_do.jpg1. Địa chỉ: nhà A1 (cạnh thu viện phí 24h)2. Điện thoại: 086 9587724    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak838aeadd636613bf4e8e6cae081d70da').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy838aeadd636613bf4e8e6cae081d70da = 'Matbmh' + '@'; addy838aeadd636613bf4e8e6cae081d70da = addy838aeadd636613bf4e8e6cae081d70da + 'gmail' + '.' +
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb16a5e553ee83aa6995f2b3229817c68').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb16a5e553ee83aa6995f2b3229817c68 = 'bacsyrang_23' + '@'; addyb16a5e553ee83aa6995f2b3229817c68 = addyb16a5e553ee83aa6995f2b3229817c68 + 'yahoo' + '.' + 'com' + '.'
Read more ...

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak132f4b972450122c8349f090033ad839').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy132f4b972450122c8349f090033ad839 = 'taimuihonga5' + '@'; addy132f4b972450122c8349f090033ad839 = addy132f4b972450122c8349f090033ad839 + 'gmail'
Read more ...

TS1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakde74c008bd38d54e030a291a5d016e6d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyde74c008bd38d54e030a291a5d016e6d = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addyde74c008bd38d54e030a291a5d016e6d = addyde74c008bd38d54e030a291a5d016e6d + 'yahoo' + '.'
Read more ...

Untitled aad11. Địa chỉ: Phòng đẻ tầng 3 nhà P; Khu điều trị tầng 3 nhà 21 tầng (Nhà Q) - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: - Hottline khoa:     0869587727- Khu điều trị:        0981553069- Phòng đẻ:           0986577069- Phòng tái khám: 0986180769              3. Email: This email address is being protected
Read more ...

hung1. Địa chỉ: Tầng 4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 47 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 1 phó giáo sư; 2 tiến sĩ. 4 bác sĩ chuyên khoa cấp 2.  27 điều dưỡng và 4 hộ lý.4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:PGS. Trần Mạnh HùngTrưởng khoa       TS. Triệu Văn TrườngPhó Trưởng khoa              ThS. Vũ Thị NhãĐiều
Read more ...