Các Khoa lâm sàng

so_do.jpg1. Địa chỉ: nhà A1 (cạnh thu viện phí 24h)2. Điện thoại: 086 9587724    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak163f26df8e3966630b80b3a59084a04b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy163f26df8e3966630b80b3a59084a04b = 'Matbmh' + '@'; addy163f26df8e3966630b80b3a59084a04b = addy163f26df8e3966630b80b3a59084a04b + 'gmail' + '.' +
Read more ...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4f2fde2f0cd593541ee37f65e2db4b16').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4f2fde2f0cd593541ee37f65e2db4b16 = 'bacsyrang_23' + '@'; addy4f2fde2f0cd593541ee37f65e2db4b16 = addy4f2fde2f0cd593541ee37f65e2db4b16 + 'yahoo' + '.' + 'com' + '.'
Read more ...

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak84619f188ca3d370ea1f1a58ab6abe5c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy84619f188ca3d370ea1f1a58ab6abe5c = 'taimuihonga5' + '@'; addy84619f188ca3d370ea1f1a58ab6abe5c = addy84619f188ca3d370ea1f1a58ab6abe5c + 'gmail'
Read more ...

TS1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak987b5d5fbcb74abc3afa8bc0b888c662').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy987b5d5fbcb74abc3afa8bc0b888c662 = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addy987b5d5fbcb74abc3afa8bc0b888c662 = addy987b5d5fbcb74abc3afa8bc0b888c662 + 'yahoo' + '.'
Read more ...

Untitled aad11. Địa chỉ: Phòng đẻ tầng 3 nhà P; Khu điều trị tầng 3 nhà 21 tầng (Nhà Q) - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: - Hottline khoa:     0869587727- Khu điều trị:        0981553069- Phòng đẻ:           0986577069- Phòng tái khám: 0986180769              3. Email: This email address is being protected
Read more ...

hung1. Địa chỉ: Tầng 4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 47 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 1 phó giáo sư; 2 tiến sĩ. 4 bác sĩ chuyên khoa cấp 2.  27 điều dưỡng và 4 hộ lý.4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:PGS. Trần Mạnh HùngTrưởng khoa       TS. Triệu Văn TrườngPhó Trưởng khoa              ThS. Vũ Thị NhãĐiều
Read more ...