Các Viện

0001 81. Địa điểm trụ sở chính: Nhà D2 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.3869.4083 - Fax: 024.3868.69103. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak78c66771fdb912219d9b0b84272a172e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy78c66771fdb912219d9b0b84272a172e = 'viengiamdinhykhoa' +
Read more ...

PGS Tuan1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.35765344   Fax: 024.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakaeaae4b773e0b0014084ab6e7b854f48').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaeaae4b773e0b0014084ab6e7b854f48 = 'nimhvn' +
Read more ...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4020df6d257927cbdc0c2ddba812def4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4020df6d257927cbdc0c2ddba812def4 = 'vtm' +
Read more ...