Trung tâm trực thuộc

z2601038308253 c4f3be5c65674ca7854b6da3749c59841. Địa chỉ: Nhà A10, Bệnh viện Bạch Mai    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc4913685bd539aa101396694f8550f69').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc4913685bd539aa101396694f8550f69 = 'dotquybachmai' + '@'; addyc4913685bd539aa101396694f8550f69 = addyc4913685bd539aa101396694f8550f69 + 'gmail' + '.' +
Read more ...

Picture11. Địa chỉ: Tòa nhà D6 Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Văn phòng trung tâm +84(4) - 38 68 99 63   Hotline: 08695877033. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Gồm 87 nhân viên (37 hợp đồng), bao gồm 22 bác sĩ (trong đó có 01 PGS.TS, 02 BSCKII, 06 tiến sĩ, 02 BSCKI, 09 thạc sĩ/bác sĩ nội trú, 02 bác sĩ thường), 48 điều dưỡng, 05 hộ lý, 01 nghiên cứu viên, 03 thư ký y khoa, 04 nhân
Read more ...

TS. Nguyễn Tuấn Tùng. GĐTT1. Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.2. Điện thoại: 0243.576.36473. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9b39ebc4b36a0f4511f3d7fae8327164').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9b39ebc4b36a0f4511f3d7fae8327164 = 'hhtmbm' + '@'; addy9b39ebc4b36a0f4511f3d7fae8327164 = addy9b39ebc4b36a0f4511f3d7fae8327164 +
Read more ...

logo Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (tòa nhà H) và 3 tầng (tầng 10, 11, 12) nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà NộiĐiện thoại: 02462782050; 0904616238; 0961760080              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2276e376f336f0a13a18e339a11c6a7e').innerHTML = ''; var
Read more ...

anh chan dung NNA1. Địa chỉ: Tầng 4 – Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Tòa nhà A11- Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 02438693731-6521 / 024390476433. Email: DThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak977bb907ecdb9220504defac0b221559').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy977bb907ecdb9220504defac0b221559 = 'dinhduong.bvbm' +
Read more ...

co cau to chuc1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.86869883. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak60994302d78be9d457b733c516f6f76c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy60994302d78be9d457b733c516f6f76c = 'bachmairadiology' + '@'; addy60994302d78be9d457b733c516f6f76c = addy60994302d78be9d457b733c516f6f76c +
Read more ...

TDC 1003210439Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai được thành lập theo quyết định số 2799/QĐ-BYT ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tếTên giao dịchTên tiếng việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Tên tiếng anh: Training and Direction of healthcare activities center Tên viết tắt: TDCĐịa chỉ giao dịch: Toà nhà D5- Bệnh viện Bạch MaiSố 78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà NộiĐiện thoại
Read more ...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8d4cb90215d7d43d34b2879818bf069b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8d4cb90215d7d43d34b2879818bf069b = 'infr' + '@'; addy8d4cb90215d7d43d34b2879818bf069b = addy8d4cb90215d7d43d34b2879818bf069b +
Read more ...

z4050168480490 69f11539530af1e7935791e49c90c8261. Địa chỉ: Tòa nhà T1, T2, T3 Trung tâm Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakdea646bcc06ee2b676b9781095f8637c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydea646bcc06ee2b676b9781095f8637c = 'thankinh' + '@'; addydea646bcc06ee2b676b9781095f8637c = addydea646bcc06ee2b676b9781095f8637c +
Read more ...

TS ANM1. Địa chỉ: Tầng 1, Tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 024.22428317                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd7eafd39f992a95a948cc09ded4b0092').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd7eafd39f992a95a948cc09ded4b0092 = 'khoanhibm' +
Read more ...