Trung tâm trực thuộc

z2601038308253 c4f3be5c65674ca7854b6da3749c59841. Địa chỉ: Nhà A10, Bệnh viện Bạch Mai    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0473335ac98df7588bb7c7909ce811ed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0473335ac98df7588bb7c7909ce811ed = 'dotquybachmai' + '@'; addy0473335ac98df7588bb7c7909ce811ed = addy0473335ac98df7588bb7c7909ce811ed + 'gmail' + '.' +
Read more ...

cuong.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: +84(4) - 38 68 99 633. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Gồm 58 nhân viên (02 hợp đồng), bao gồm 22 bác sĩ (trong đó có 01 PGS.TS, 02 BSCKII, 05 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 02 bác sĩ thường), 34 điều dưỡng, 02 hộ lý.Ngoài ra 2 giảng viên (01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ) của trường Đại học Y Hà Nội  và 07 nhân viên dự án của Phòng
Read more ...

TS. Nguyễn Tuấn Tùng. GĐTT1. Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.2. Điện thoại: 0243.576.36473. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka0ff551807a9b7135d210cfc7b83dcd6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya0ff551807a9b7135d210cfc7b83dcd6 = 'hhtmbm' + '@'; addya0ff551807a9b7135d210cfc7b83dcd6 = addya0ff551807a9b7135d210cfc7b83dcd6 +
Read more ...

logo Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (tòa nhà H) và 3 tầng (tầng 10, 11, 12) nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà NộiĐiện thoại: 02462782050; 0904616238; 0961760080              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak60962e2802d3378d20cf56112235b015').innerHTML = ''; var
Read more ...

anh chan dung NNA1. Địa chỉ: Tầng 4 – Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Tòa nhà A11- Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 02438693731-6521 / 024390476433. Email: DThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak73d660f731bcb40b5029b0ec21b70051').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy73d660f731bcb40b5029b0ec21b70051 = 'dinhduong.bvbm' +
Read more ...

co cau to chuc1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.8686988 (máy lẻ 1101)3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak99dbf85440c8cce72b6ed288bde201cb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy99dbf85440c8cce72b6ed288bde201cb = 'bachmairadiology' + '@'; addy99dbf85440c8cce72b6ed288bde201cb =
Read more ...

TDC 1003210439Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai được thành lập theo quyết định số 2799/QĐ-BYT ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tếTên giao dịchTên tiếng việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Tên tiếng anh: Training and Direction of healthcare activities center Tên viết tắt: TDCĐịa chỉ giao dịch: Toà nhà D5- Bệnh viện Bạch MaiSố 78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà NộiĐiện thoại
Read more ...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfe2998c0c2a75e8ffeb4047cca0ca17c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfe2998c0c2a75e8ffeb4047cca0ca17c = 'infr' + '@'; addyfe2998c0c2a75e8ffeb4047cca0ca17c = addyfe2998c0c2a75e8ffeb4047cca0ca17c +
Read more ...

khoi.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà T1, T2, T3 Trung tâm Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak602f7d0c53ed8887a6ebb03eab963be6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy602f7d0c53ed8887a6ebb03eab963be6 = 'thankinh' + '@'; addy602f7d0c53ed8887a6ebb03eab963be6 = addy602f7d0c53ed8887a6ebb03eab963be6 +
Read more ...

Nam1. Địa chỉ: Tầng 1, Tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 04.8686988 - 3133                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf5647065ef9db2d4632133c8aca955b5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf5647065ef9db2d4632133c8aca955b5 = 'khoanhibm' +
Read more ...