Nhiệm kỳ 2022 - 2027
 

z3559928748405 988256b0d7b12d9e50f1f931f9b1c48b

Đ/c Đào Việt Phương
Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai  

z3559928771908 42f2ff4d11fe59c23c385baa4e1ec1a1

Đ/c Phùng Văn Thắng
Phó Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai 

    

z3559928765254 c3ccd09dbfd77eba2593911f495dcc77

Đ/c Nguyễn Quang Huy
Phó Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai 
 
 

Ban chấp hành Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai

 1. Nguyễn Hùng Sơn - Thường vụ Đoàn thanh niên
 2. Vương Xuân Toàn - Thường vụ Đoàn thanh niên
 3. Lê Minh Hương - Ủy viên ban chấp hành
 4. Hà Hải Long - Ủy viên ban chấp hành
 5. Đoàn Thị Kim Phượng - Ủy viên ban chấp hành
 6. Nguyễn Thị Hải Anh - Ủy viên ban chấp hành
 7. Đỗ Hoàng Hải - Ủy viên ban chấp hành
 8. Nguyễn Trung Hâu - Ủy viên ban chấp hành
 9. Đoàn Văn Chính - Ủy viên ban chấp hành
 10. Nguyễn Ngọc Linh - Ủy viên ban chấp hành
 11. Trần Đức Minh - Ủy viên ban chấp hành
 12. Vũ Minh Tâm - Ủy viên ban chấp hành

 

292969892 1719464988392393 7720255993658151851 n

Ban Lãnh đạo bệnh viện tặng hoa chúc mừng BCH ĐTN nhiệm kỳ 2022 - 2027

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai

1._anh_le_phat_ong_hoat_ong_oan_nam_thanh_nien_2014.jpg
Lễ phát động hoạt động Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai năm 2014 
 
2._truong_sa.jpg
Hoạt động tình nguyện 
 
3._hien_mau.jpg
Hoạt động hiến máu tình nguyện 
 
4._van_nghe.jpg
6._vn_nghe.jpg
Đội văn nghệ Bông Mai Trắng bệnh viện Bạch Mai 
 
5._hoi_thao.jpg
Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế năm 2013