Nhiệm kỳ 2019 - 2022
 

HVT

ThS. Hàn Viết Trung
Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai  

ThS Duc

ThS. Tạ Minh Đức
Phó Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai 

    

thanh 11

ThS. Nguyễn Xuân Thanh
Phó Bí Thư Đoàn TN
Bệnh viện Bạch Mai 
 
 

Ban chấp hành Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai

 1. Đỗ Thị Thanh Vân - Thường vụ Đoàn thanh niên
 2. Nguyễn Hoàng Trung - Ủy viên ban chấp hành
 3. Đỗ Tuấn Anh - Ủy viên ban chấp hành
 4. Phùng Thị Thúy Hằng - Ủy viên ban chấp hành
 5. Lê Minh Hương - Ủy viên ban chấp hành
 6. Nguyễn Quang Khôi - Ủy viên ban chấp hành
 7. Hà Hải Long - Ủy viên ban chấp hành
 8. Nguyễn Tiến Phương - Ủy viên ban chấp hành
 9. Đoàn Thị Kim Phượng - Ủy viên ban chấp hành
 10. Nguyễn Hùng Sơn - Ủy viên ban chấp hành
 11. Phùng Văn Thắng - Ủy viên ban chấp hành

 

dtn

Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai

1._anh_le_phat_ong_hoat_ong_oan_nam_thanh_nien_2014.jpg
Lễ phát động hoạt động Đoàn TN bệnh viện Bạch Mai năm 2014 
 
2._truong_sa.jpg
Hoạt động tình nguyện 
 
3._hien_mau.jpg
Hoạt động hiến máu tình nguyện 
 
4._van_nghe.jpg
6._vn_nghe.jpg
Đội văn nghệ Bông Mai Trắng bệnh viện Bạch Mai 
 
5._hoi_thao.jpg
Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế năm 2013