1. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

2. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cơ cấu tổ chức nhân lực hiện nay: Tổng số: 57  nhân viên, trong đó: PGS. Tiến sĩ: 01, Tiến sĩ: 01, Cử nhân môi trường: 01, Cử nhân kinh tế: 01, Cử nhân điều dưỡng: 03, Cử nhân YTCC: 01, Điều dưỡng trung học: 20, Dược sĩ đại hoc: 01, Kĩ sư máy: 01, Trung cấp kế toán: 01, Nhân viên khác: 26

4. Ban lãnh đạo:

 

z3649606244390 3e4cba4c7bba6bfb764b4fde50edf775

TS. Trương Anh Thư
Trưởng khoa
 

z3649673662315 684b9d043b40c6eca445d455c29498f1

ThS. Trần Thị Tuệ Tú
Chủ tịch Công đoàn
Điều dưỡng trưởng

      

z3649611392965 2da3d6f95c926c1e9e9429ac55b03208

CN. Trần Thị Nga
Bí thư Đoàn TN

 

 

5. Một số ảnh hoạt động:
anh_khoa.jpg
dong_goi_dc.jpg
giao_nhan_dc.jpg
kiem_tra_-_copy.jpg
lam_kho_dc.jpg
luu_giu_dc.jpg
hop_nhom_ksnk.jpg
thong_bao_ket_qua.jpg 

 

7. Nhiệm vụ chức năng:

7.1.  Hành chính và kiểm soát nhiễm khuẩn

 • Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện: Phối hợp với các Viện, Khoa, Phòng liên quan thực hiện các nội dung công tác sau:                                                                                 
  • Thiết lập và vận hành hệ thống điều tra,  phát hiện, thông báo và đánh giá các nhiễm khuẩn bệnh viện ở bệnh nhân và nhân viên y tế.
  • Phát hiện các ổ bệnh, nguồn bệnh và phương thức lan truyền của các vụ dịch nhiễm khuẩn bệnh viện xảy ra trong phạm vi bệnh viện.
  • Xây dựng quy định và hình thức cách ly phù hợp với tình trạng bệnh tật có liên quan và điều kiện thực tế của bệnh viện.
  • Xây dựng quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
  • Tổ chức triển khai các biện pháp đã được phê duyệt nhằm hạn chế lan truyền các nhiễm khuẩn trong bệnh viện và ra môi trường xung quanh.
  • Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn, bao gồm các quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và vật liệu y tế.
  • Xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức đào tạo và truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện.
  • Giám sát sử dụng kháng sinh và tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh.
  • Kiểm tra, hướng dẫn và giám sát sử dụng hoá chất làm sạch, khử khuẩn và bông băng gạc.
 • Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện, đánh giá thực hành quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
 • Đào tạo, tập huấn
  • Đào tạo bác sỹ, kỹ thuật viên kiểm soát nhiễm khuẩn và kỹ thuật viên tiệt khuẩn.
  • Đào tạo phổ cập kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản cho sinh viên điều dưỡng           
 • Chỉ đạo tuyến: Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến xây dựng mạng lưới Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại các tuyến
 • Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các tổ chức y tế quốc tế và các nhà khoa học nước ngoài trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, tập trung vào các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng chuyên ngành.   

7.2. Khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ và quản lý đồ vải

 • Quản lý dụng cụ y tế tiệt khuẩn và đồ vải trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức đóng gói, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế, bông, băng, gạc... phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.
 • Thực hiện hấp khử khuẩn, tiệt khuẩn toàn bộ đồ vải phục vụ cho thủ thuật, phẫu thuật của bệnh viện.
 • Tổ chức quản lý đồ vải, vật liệu, dụng cụ y tế; đề nghị huỷ các vật dụng y tế không không đảm bảo chất lượng theo quy định.
 • Tổ chức vận chuyển và giao nhận đồ vải, vật liệu, dụng cụ y tế tại khoa phòng.
 • Tổ chức thay đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện.

7.3.Quản lý bệnh viện

 • Thực hành tiết kiệm; quản lý an toàn thiết bị được giao; quản lý đồ vải và dụng cụ y tế cần tiệt khuẩn; dự trù, cấp phát bông băng gạc, hoá chất khử khuẩn theo quy định.

7.4. Quản lý và bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa máy móc, thiết bị

 • Vận hành Nồi hơi, cung cấp hơi và nước nóng cho toàn bệnh viện
 • Quản lý , theo dõi máy móc, thiết bị trong khoa.
 • Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong khoa

8. Lịch sử phát triển của khoa

 • Năm 1998: Thành lập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quyết định số 1072/1998/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế: Quản lý Trung tâm giặt là đồ vải và khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế của bệnh viện với 43 nhân viên. Từ năm 2010, khoa được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Năm 2000: Quản lý và vận hành trung tâm tiệt khuẩn tại khu nhà mới (Việt-Nhật), thực hiện khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung cho toàn bệnh viện với 1400 giường bệnh. Quản lý đồ vải tập trung.
 • Năm 2002: Thành lập Tổ hoá chất, đảm nhiệm pha chế, cấp phát và quản lý hoá chất khử khuẩn và bông gạc sử dụng trong toàn bệnh viện.
 • Năm 2004: 46 cán bộ công chức, 20 nhân viên hợp đồng.
 • Năm 2010: Triển khai chương trình quản lý chất lượng ISO 2001. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã được Giám đốc bệnh viên Bạch Mai phê chuẩn đổi tên khoa Chống nhiễm khuẩn thành khoa “Kiểm soát nhiễm khuẩn” đúng với chức năng, nhiệm vụ của khoa.

9. Thành tích đã đạt được:

 • Xây dựng được chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, thống nhất mục tiêu, nội dung hoạt động và nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân liên quan. Đưa công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trở thành một nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện. Nhận thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế bệnh viện được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.
 • Đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới bệnh viện trên 3 phương diện: Phát triển kỹ thuật cao (đảm bảo điều kiện vô khuẩn cho phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi, hồi sức tích cực); an toàn nghề nghiệp (không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm (SARS, cúm gà H5N1, sốt xuất huyết) trong nhân viên và bệnh nhân, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm từ 6,8% năm 2001 xuống còn 5,3% năm 2004, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ giảm từ 9,6% năm 1999 xuống còn 7,5% năm 2001; và quản lý bệnh viện (triển khai thành công và có hiệu quả các đề án quản lý tập trung đồ vải, bông gạc, hoá chất khử khuẩn và dụng cụ y tế).
 • Hoàn thành 40 đề tài khoa học (cấp Bộ Y tế: 3, cấp cơ sở: 32, hợp tác quốc tế: 05) phục vụ phát triển chuyên ngành và đào tạo cán bộ.
 • Mô tả được thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện trong toàn bệnh viện, các yếu tố nguy cơ của một số nhiễm khuẩn chính và các khu vực, loại nhiễm khuẩn cần tập trung phòng chống và khuynh hướng kháng kháng sinh của một số chủng vi khuẩn quan trọng gây nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Xây dựng được bộ quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn làm cơ sở để đào tạo, tập huấn và triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện Thống nhất quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn trong toàn bệnh viện. Thực hiện khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung, theo bộ dụng cụ phẫu thuật thủ thuật cho 100% các đơn vị trong bệnh viện. Hàng năm, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện tiệt khuẩn từ 100.000-120.000 bộ dụng cụ theo chuẩn chất lượng được quy định.
 • Thống nhất quản lý mọi đồ vải của bệnh viện tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Trực tiếp thu gom, giao nhận và thay đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện theo phương thức tự quản dưới sự kiểm soát của bệnh viện về chất lượng và hiệu quả kinh tế.
 • Kiểm soát tốt chất lượng vệ sinh môi trường bệnh viện. Chất lượng vệ sinh bề mặt, vệ sinh buồng bệnh, buồng kỹ thuật, quản lý chất thải và vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh côn trùng gặm nhấm được cải thiện. Bệnh viện xứng đáng với khẩu hiệu: “Xanh, Sạch, Đẹp”.
 • Thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến và xây dựng chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn. Từ khi thành lập đã tiếp hàng chục đoàn cán bộ các bệnh việncác tuyến đến thăm quan học tập, tiếp nhận hàng trăm lượt học viên (là bác sỹ, y tá chuyên trách kiểm soát nhiễm khuẩn của các bệnh viện) đến học tập tại khoa. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, đã tổ chức 4 lớp đào tạo bổ túc chuyên ngành, 3 hội nghị chuyên đề (trong đó có 1 hội nghị Quốc tế). Thực hiện hàng chục chuyến công tác tới các bệnh viện tuyến tỉnh tìm hiểu, chỉ đạo và tư vấn kỹ thuật nhằm giúp các bệnh viện thành lập và triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Biên soạn hàng trăm trang tài liệu chuyên môn phục vụ công tác đào tạo. Tham gia ban chỉ đạo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ y tế. Trực tiếp tham gia biên soạn Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, Hướng dẫn thực hành rửa tay thường quy, Dự phòng toàn diện để Bộ y tế ban hành.
 • Hợp tác quốc tế: Với trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (CDC), Hoa Kỳ, Hội vệ sinh bệnh viện CHLB Đức, Hội kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Nhật Bản, Viện vệ sinh lao động Cộng hoà áo, Tổ chức y tế thế giới (WHO).

10. Khen thưởng:

10.1. Tập thể:

Book1 1

10.2. Cá nhân

CN 12
Cá nhân 2

Qua quá trình hình thành và phát triển, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu đáng kể đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đồng thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong các cơ sở y tế.