1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số cán bộ viên chức: 39, trong đó: 01 PGS, 01 TS, 08 ThS, 01 BSCKI, 03 BS, 01 KS, 06 CN, 16 ĐDTH, 02 Hộ lý

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

phuong

TS. Nguyễn Hoàng Phương
Giám đốc trung tâm
từ 2016 đến nay
   

 

thong

TS. Phạm Huy Thông
Phó giám đốc trung tâm
từ 2008 đến nay

 

 
Điều dưỡng trưởng

...đang cập nhật

ThS Bùi Văn Khánh

ThS. Bùi Văn Khánh
Bí thư đoàn Thanh niên

BS Chu Chí Hiếu

BS. Chu Chí Hiếu
Chủ tịch công đoàn 

5. Một số hình ảnh và hoạt động:


1-526 chuan-308.jpg
1-526 chuan-309.jpg
1-526 chuan-310.jpg
1-526 chuan-311.jpg