Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), hiện có 8 vắc xin phòng bệnh kết hợp được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, có thể phòng đồng thời nhiều bệnh như: ho gà, bạch hầu, uốn ván…

Cụ thể, 8 loại vắc xin bao gồm:

1. Vắc xin Infanrix Hexa: Phòng 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, bệnh do Hib); SDK: QLVX-989-17; do Công ty GlaxoSmithKline Biological S.A (Bỉ) sản xuất.

2. Vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván hấp phụ (DPT): Phòng 3 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván); SDK: QLVX-965-16; do Viện vắc xin và sinh phẩm Y tế (IVAC) - Việt Nam sản xuất

3. Vắc xin Tetraxim: Phòng 4 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt); SDK: QLV-826-14; do Công ty Sanofi Pasteur S.A - Pháp sản xuất.

tiem vac xin 1835301

Tiêm phòng cho bé. 

4. Vắc xin Adacel: Phòng 3 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván); sổ giấy đăng ký lưu hành (SDK): QLVX-1077-17; do Công ty Sanofi Pasteur Limited (Canada) sản xuất.

5. Vắc xin Diptheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B and Haemophilus influenza type b Conjugate Vaccine Adsorbed: Phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh Hib); SDK: QLVX-1109-18; do Công ty Serum Institute of India. Pvt7Ltd - Ắn Độ sản xuất.

 

6. Vắc xin Pentaxim: Phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, bệnh do Hib); SDK QLVX-991-17; do Công ty Sanofi Pasteur S.A (Pháp) sản xuất.

7. Vắc xin ComBE Five (Liquid): Phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do Hib); SDK QLVX-1040-17; do Công ty Biological E. Limited (Ấn Độ) sản xuất.

8. Vắc xin Hexaxim: Phòng 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, họ gà, viêm gan B, bại liệt, bệnh do Hib); số giấy đăng ký lưu hành (SDK): QLVX-1076-17; do Công ty Sanof Pasteur S.A (Pháp) sản xuất.

Cục Quản lý Dược cũng cho biết, theo báo cáo của các đơn vị cung ứng vắc xin giai đoạn 2018 - 2019, lượng vắc xin phòng bệnh phối hợp nêu trên đều có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu tiêm chủng của nhân dân cả trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.

Nguồn: https://vtc.vn