Ngày 3/12/2020, Cục quản lý Dược – Bộ Y tế đã có công văn số 17879/QLD-KD đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế thực hiện các nội dung liên quan đến thuốc chứa mephenesin như sau:

1. Hạn chế sử dụng và thông báo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược và người dân trên địa bàn các thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc chứa mephenesin để hạn chế sử dụng thuốc chứa mephenesin đồng thời sử dụng các biện pháp điều trị thay thế khác phù hợp (chi tiết xem file đính kèm)

 

ab

2. Thực hiện và hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường theo dõi, phát hiện, xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của các thuốc nêu trên (nếu có) và gửi báo cáo phản ứng có hại của thuốc về: Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc TP. Hồ Chí Minh (201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) theo mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011.

File đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1EsYppe-cdo11IxlvzcQl3uMrx-A3mvpp/view?usp=sharing

Khoa Dược