BỘ Y TẾ

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 743/TB-DPMT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Về trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm tại một số tỉnh khu vực miền Bắc

Cục Y tế dự phòng và Môi trường thông báo tình hình bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nam Định. Tại Hà Nội, các trường hợp mắc rải rác tại 03 quận, huyện: Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, từ ngày 06-11/5/2009, ghi nhận 05 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả (Thanh Hóa: 02, Bắc Ninh: 01, Nam Định: 01) trong số 54 trường hợp tiêu chảy cấp. Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân có sử dụng một số thực phẩm như: thịt chó, mắm tôm sống, rau sống, một số thức ăn không đảm bảo vệ sinh khác.

Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) đã chỉ đạo các địa phương tiến hành điều tra , giám sát và xử lý triệt để các ổ dịch đầu tiên, tuyên truyền người dân các biện pháp chủ động phòng, chóng bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, dễ sinh ngập lụt là điều kiện để mầm bệnh phát triển và phát tán ra môi trường. Hơn nữa, sự giao lưu qua lại giữa các vùng, các khu vực ngày càng tăng làm tăng nguy cơ phát tán bệnh. Để chủ động phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Cục Y tế dự phòng và Môi trường khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Thực hiện tốt 4 khuyến cáo phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm tại cộng đồng.

2.Trong trường hợp không cần thiết, không nên tổ chức tập trung ăn uống đông người tại các địa phương trong thời gian có bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm.

 

 

 

CỤC TRƯỞNG

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ Y TẾ

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Huy Nga