Lịch sử hình thành

Năm 1911: Bệnh viện Bạch Mai được thành lập, ban đầu là Nhà thương Cống Vọng nhỏ bé chuyên để thu nhận và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, Năm 1935: Bệnh viện mang tên René Robin được xây dựng quy mô hơn, là cơ sở thực hành chính của trường Đại học Y khoa Đông Dương. Năm 1945: Bệnh viện được mang tên Bệnh viện Bạch Mai. Giai đoạn 1945 - 1954: thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bệnh viện là pháo đài của
Xem tiếp...

article.jpgCác giai đoạn lịch sử hình thành Bệnh viện Bạch Mai 1911-1945 Thời kỳ đầu thành lập Sau cách mạng tháng 8 đến 1954 1954-1965: Xây dựng miền Bắc - giải phóng miền Nam 1965-1975: Mỹ leo thang đánh phá Miền Bắc Từ sau 1975: Thống nhất đất nước Bệnh viện bạch Mai ngày nay 1911-1945 Thời kỳ đầu thành lập Bệnh viện lây Cống vọng năm
Xem tiếp...