Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake4d714db0c79dbc89d5ad6d9576aae8e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye4d714db0c79dbc89d5ad6d9576aae8e = 'tcyhbvbm' + '@'; addye4d714db0c79dbc89d5ad6d9576aae8e = addye4d714db0c79dbc89d5ad6d9576aae8e + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakff43eff92983300daeb2d291a6588a91').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyff43eff92983300daeb2d291a6588a91 = 'QldaBachMai' + '@'; addyff43eff92983300daeb2d291a6588a91 = addyff43eff92983300daeb2d291a6588a91 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak145ef1cd4d23436f91c5f4ff0d20c7a1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakec0345da7bb26da4c5d52d9c6e714758').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyec0345da7bb26da4c5d52d9c6e714758 = 'qlclbm.iso' + '@'; addyec0345da7bb26da4c5d52d9c6e714758 =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 38688582 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2c972d5c0c978f25d4f4a9d4d4bd288d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2c972d5c0c978f25d4f4a9d4d4bd288d = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy2c972d5c0c978f25d4f4a9d4d4bd288d = addy2c972d5c0c978f25d4f4a9d4d4bd288d + 'bachmai' +
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak71b3ff6562e3b5aa5bd288d06cd04aba').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy71b3ff6562e3b5aa5bd288d06cd04aba = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy71b3ff6562e3b5aa5bd288d06cd04aba = addy71b3ff6562e3b5aa5bd288d06cd04aba +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak845132cd8eb4cbe424b7677bcd4f40dd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy845132cd8eb4cbe424b7677bcd4f40dd = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addy845132cd8eb4cbe424b7677bcd4f40dd =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka96481acad95164e2b1d201aad17d44d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya96481acad95164e2b1d201aad17d44d = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addya96481acad95164e2b1d201aad17d44d =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0683a54c488585815ec8dd0a513e66f1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0683a54c488585815ec8dd0a513e66f1 = 'baove' + '@'; addy0683a54c488585815ec8dd0a513e66f1 = addy0683a54c488585815ec8dd0a513e66f1 +
Xem tiếp...