Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak53159f0cdbe8ebc58b10fc91d9adeb0f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy53159f0cdbe8ebc58b10fc91d9adeb0f = 'tcyhbvbm' + '@'; addy53159f0cdbe8ebc58b10fc91d9adeb0f = addy53159f0cdbe8ebc58b10fc91d9adeb0f + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5be8e36c0c5a57c53812c39ac48eacc6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5be8e36c0c5a57c53812c39ac48eacc6 = 'QldaBachMai' + '@'; addy5be8e36c0c5a57c53812c39ac48eacc6 = addy5be8e36c0c5a57c53812c39ac48eacc6 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb2b2596dfa8577788f75aa56976e0750').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake378b91fcc427fc055a961297a6416cf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye378b91fcc427fc055a961297a6416cf = 'qlclbm.iso' + '@'; addye378b91fcc427fc055a961297a6416cf =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfb269a87c058b22a106cbc3e8cdc5fc0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfb269a87c058b22a106cbc3e8cdc5fc0 = 'bmhsrit_dept' + '@'; addyfb269a87c058b22a106cbc3e8cdc5fc0 = addyfb269a87c058b22a106cbc3e8cdc5fc0 +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc6a9b4ccdf3205a17945b0e38eb5b04f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc6a9b4ccdf3205a17945b0e38eb5b04f = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addyc6a9b4ccdf3205a17945b0e38eb5b04f =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9aeb7b53f1b96a4fa0603454e87fc1d3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9aeb7b53f1b96a4fa0603454e87fc1d3 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy9aeb7b53f1b96a4fa0603454e87fc1d3 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb554f2658da09b02f08b986cd002f6d9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb554f2658da09b02f08b986cd002f6d9 = 'baove' + '@'; addyb554f2658da09b02f08b986cd002f6d9 = addyb554f2658da09b02f08b986cd002f6d9 +
Xem tiếp...