Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0c35139dece083761e305969384ce0f2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0c35139dece083761e305969384ce0f2 = 'tcyhbvbm' + '@'; addy0c35139dece083761e305969384ce0f2 = addy0c35139dece083761e305969384ce0f2 + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb3522c968e92ee8bbfe1e8475c9bf663').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb3522c968e92ee8bbfe1e8475c9bf663 = 'QldaBachMai' + '@'; addyb3522c968e92ee8bbfe1e8475c9bf663 = addyb3522c968e92ee8bbfe1e8475c9bf663 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7f186cbe2713ce7da87993c22f0d7b19').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak593711b7a2af8e10ea32a38fb19f1e58').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy593711b7a2af8e10ea32a38fb19f1e58 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy593711b7a2af8e10ea32a38fb19f1e58 =
Xem tiếp...

Dao CNTT1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4c79b9938d733c279cdcd2b396cd805a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4c79b9938d733c279cdcd2b396cd805a = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy4c79b9938d733c279cdcd2b396cd805a = addy4c79b9938d733c279cdcd2b396cd805a +
Xem tiếp...

huong.jpg 1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb9832a5c6f702e2351b6cf29a826d572').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb9832a5c6f702e2351b6cf29a826d572 = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addyb9832a5c6f702e2351b6cf29a826d572 =
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak442c5a892023072df80eaf8e1d7a3579').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy442c5a892023072df80eaf8e1d7a3579 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy442c5a892023072df80eaf8e1d7a3579 =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: Phòng 20, tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf8bb93e6405539517a85b32c27c4385a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf8bb93e6405539517a85b32c27c4385a = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5e3ec0339a262382868bd00e97c741f9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5e3ec0339a262382868bd00e97c741f9 = 'vattu' + '@'; addy5e3ec0339a262382868bd00e97c741f9 = addy5e3ec0339a262382868bd00e97c741f9 +
Xem tiếp...