Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka39a53de5af6bd1629ac77c79c5cedf1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya39a53de5af6bd1629ac77c79c5cedf1 = 'tcyhbvbm' + '@'; addya39a53de5af6bd1629ac77c79c5cedf1 = addya39a53de5af6bd1629ac77c79c5cedf1 + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak792f3e904e374df265f376868d058173').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy792f3e904e374df265f376868d058173 = 'QldaBachMai' + '@'; addy792f3e904e374df265f376868d058173 = addy792f3e904e374df265f376868d058173 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak66f09abcd24d6dc5f715a7ccf7f72885').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak16c5b86dcd463af2e1bb44f3e82ad502').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16c5b86dcd463af2e1bb44f3e82ad502 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy16c5b86dcd463af2e1bb44f3e82ad502 =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1bca42a794e2e7a02129b371d802211b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1bca42a794e2e7a02129b371d802211b = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy1bca42a794e2e7a02129b371d802211b = addy1bca42a794e2e7a02129b371d802211b +
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 38688582 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2b7464e0a1789dbf752ba32aefd418d1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2b7464e0a1789dbf752ba32aefd418d1 = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy2b7464e0a1789dbf752ba32aefd418d1 = addy2b7464e0a1789dbf752ba32aefd418d1 + 'bachmai' +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak05074a4100a0cf8a2aafb24fbe20abea').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy05074a4100a0cf8a2aafb24fbe20abea = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addy05074a4100a0cf8a2aafb24fbe20abea =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak01651d10338c51bb06ff5d4a8a3188e9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy01651d10338c51bb06ff5d4a8a3188e9 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy01651d10338c51bb06ff5d4a8a3188e9 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak79d815dd1ab79107df89fe6139ab9c44').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy79d815dd1ab79107df89fe6139ab9c44 = 'baove' + '@'; addy79d815dd1ab79107df89fe6139ab9c44 = addy79d815dd1ab79107df89fe6139ab9c44 +
Xem tiếp...

Các kỹ thuật mới triển khai