Phòng chức năng

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd80725957ea245f7a4fc7759ead3a1e4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd80725957ea245f7a4fc7759ead3a1e4 = 'vanphongbvbm' + '@'; addyd80725957ea245f7a4fc7759ead3a1e4 = addyd80725957ea245f7a4fc7759ead3a1e4 + 'gmail' + '.' +
Xem tiếp...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1181cde0f040cd9194455e2cc6f1fd01').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1181cde0f040cd9194455e2cc6f1fd01 = 'congvandenctxh' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1bdf17a9644761f8cf337fcd562bb49d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1bdf17a9644761f8cf337fcd562bb49d = 'qlclbm.iso' + '@'; addy1bdf17a9644761f8cf337fcd562bb49d =
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak315313a1118eaf9e301a8a414dcc7d7c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy315313a1118eaf9e301a8a414dcc7d7c = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy315313a1118eaf9e301a8a414dcc7d7c =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp dồng.3. Ban lãnh đạo:ThS. BS Vũ Trí TiếnTrưởng phòngKS. Vũ Hoài NamPhó Trưởng phòngThS. Nguyễn Anh ThăngPhó Trưởng phòngCN. Cao Thị Duyên Phụ trách công tác hành chính ĐC Lục Văn DũngChủ tịch Công đoàn  4. Chức năng
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak148f160817629c82fcbc430d273d03cf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy148f160817629c82fcbc430d273d03cf = 'vattu' + '@'; addy148f160817629c82fcbc430d273d03cf = addy148f160817629c82fcbc430d273d03cf +
Xem tiếp...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak044889e1145800281fac478c30abc3b6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy044889e1145800281fac478c30abc3b6 =
Xem tiếp...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbc27983248d45cfac018501e8b881f23').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybc27983248d45cfac018501e8b881f23 = 'congvandentccb' + '@'; addybc27983248d45cfac018501e8b881f23 =
Xem tiếp...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 024386804953. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 4. Ban Lãnh đạo đương nhiệm:TS. Đồng Văn ThànhTrưởng PhòngTS. Nguyễn Thị Lan Anh Phó Trưởng phòngChủ tịch Công đoàn           ThS. Trần Thái Sơn Phó Trưởng
Xem tiếp...