Phòng chức năng

DT SODT1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 024.3629.18183. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc433b3cb6783d791c2de2bf2a7fbbe64').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc433b3cb6783d791c2de2bf2a7fbbe64 = 'dauthaubvbm' + '@'; addyc433b3cb6783d791c2de2bf2a7fbbe64 =
Xem tiếp...

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2f1c4ff991d781c3d21540d3161831ae').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2f1c4ff991d781c3d21540d3161831ae = 'vanphongbvbm' + '@'; addy2f1c4ff991d781c3d21540d3161831ae =
Xem tiếp...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcb1496c975c3ab6c449637a5b3cc574d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9e50c069dde145bce94645e601fc9d60').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9e50c069dde145bce94645e601fc9d60 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy9e50c069dde145bce94645e601fc9d60 =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: Phòng 20, tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3fc77619b642998a3dfa797256679036').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3fc77619b642998a3dfa797256679036 = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb925eaf3f9ef2acdeb939b190dafcde1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb925eaf3f9ef2acdeb939b190dafcde1 = 'vattu' + '@'; addyb925eaf3f9ef2acdeb939b190dafcde1 = addyb925eaf3f9ef2acdeb939b190dafcde1 +
Xem tiếp...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.35765015 - Điện thoại trực ĐDT: 094.937.50163. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc6028dee042e5dc347b3cec05cf14f75').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
Xem tiếp...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaked66797aed4f8f401c5e37e8e47f49ac').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyed66797aed4f8f401c5e37e8e47f49ac = 'congvandentccb' + '@'; addyed66797aed4f8f401c5e37e8e47f49ac =
Xem tiếp...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  4. Ban
Xem tiếp...