Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3ae1188c566ac3ef7c9bc0f0254c84ca').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3ae1188c566ac3ef7c9bc0f0254c84ca = 'tcyhbvbm' + '@'; addy3ae1188c566ac3ef7c9bc0f0254c84ca = addy3ae1188c566ac3ef7c9bc0f0254c84ca + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf38b892c2f9362c89c93cdea9b7586d4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf38b892c2f9362c89c93cdea9b7586d4 = 'QldaBachMai' + '@'; addyf38b892c2f9362c89c93cdea9b7586d4 = addyf38b892c2f9362c89c93cdea9b7586d4 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4e1320b825b7f0da13b81eb515ad9855').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka5ca6c1282cdad6707b393526518775a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya5ca6c1282cdad6707b393526518775a = 'qlclbm.iso' + '@'; addya5ca6c1282cdad6707b393526518775a =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak02252ac0f399528ccd8274421a23e7f3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy02252ac0f399528ccd8274421a23e7f3 = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy02252ac0f399528ccd8274421a23e7f3 = addy02252ac0f399528ccd8274421a23e7f3 +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak16c40f1ab7edbd208b0d85a84fdb9353').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16c40f1ab7edbd208b0d85a84fdb9353 = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addy16c40f1ab7edbd208b0d85a84fdb9353 =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0a24aa9bc54dffedfd8f4bbd66cc490f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0a24aa9bc54dffedfd8f4bbd66cc490f = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy0a24aa9bc54dffedfd8f4bbd66cc490f =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1d3a81d91c1cd6baea1abd2028428bce').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1d3a81d91c1cd6baea1abd2028428bce = 'baove' + '@'; addy1d3a81d91c1cd6baea1abd2028428bce = addy1d3a81d91c1cd6baea1abd2028428bce +
Xem tiếp...

CN Hien1. Địa chỉ: Phòng 20, tằng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4f9f63cb8dcd0cfcdc34a669f8e88b7c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4f9f63cb8dcd0cfcdc34a669f8e88b7c = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...