Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5a621a56defcb950000c900560ef8b00').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5a621a56defcb950000c900560ef8b00 = 'tcyhbvbm' + '@'; addy5a621a56defcb950000c900560ef8b00 = addy5a621a56defcb950000c900560ef8b00 + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake900994b6f29b8b921648823f915a451').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye900994b6f29b8b921648823f915a451 = 'QldaBachMai' + '@'; addye900994b6f29b8b921648823f915a451 = addye900994b6f29b8b921648823f915a451 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak39be21d4734e7354357c15b9f952d9ac').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak30fe9eb9c671f4e63dff293bc7eb0792').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy30fe9eb9c671f4e63dff293bc7eb0792 = 'qlclbm.iso' + '@'; addy30fe9eb9c671f4e63dff293bc7eb0792 =
Xem tiếp...

sep_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd94ca380a6a99a401511819aaa5ce6c6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd94ca380a6a99a401511819aaa5ce6c6 = 'bmhsrit_dept' + '@'; addyd94ca380a6a99a401511819aaa5ce6c6 = addyd94ca380a6a99a401511819aaa5ce6c6 +
Xem tiếp...

thanh_dn.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak727363dc514d415575021fb9f6b3d4da').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy727363dc514d415575021fb9f6b3d4da = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addy727363dc514d415575021fb9f6b3d4da =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

nguyen_ngoc_hien2.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb06b8e14e6efac36bd0ed0543eac02e9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb06b8e14e6efac36bd0ed0543eac02e9 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addyb06b8e14e6efac36bd0ed0543eac02e9 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7a978720afdfa2422cee566fc4adcb9e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7a978720afdfa2422cee566fc4adcb9e = 'baove' + '@'; addy7a978720afdfa2422cee566fc4adcb9e = addy7a978720afdfa2422cee566fc4adcb9e +
Xem tiếp...

CN Hien1. Địa chỉ: Phòng 20, tằng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak519009defa37f3ebdbb6461d76a6ca5c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy519009defa37f3ebdbb6461d76a6ca5c = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...