Phòng chức năng

DT SODT1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 024.3629.18183. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd60c463161f7348aec3858649a9f6f9c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd60c463161f7348aec3858649a9f6f9c = 'dauthaubvbm' + '@'; addyd60c463161f7348aec3858649a9f6f9c =
Xem tiếp...

VPBV20201. Địa chỉ: tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội2. Điện thoại: 024386863903. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbe0fae87345d647fc06c2739791faf97').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybe0fae87345d647fc06c2739791faf97 = 'vanphongbvbm' + '@'; addybe0fae87345d647fc06c2739791faf97 =
Xem tiếp...

logo PCTXH2 co cau1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A11; Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883         3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb649f51e2cc2282a2dd12b36ebf06d6a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9a5e74233207c003613cc80a4eff673d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9a5e74233207c003613cc80a4eff673d = 'qlclbm.iso' + '@'; addy9a5e74233207c003613cc80a4eff673d =
Xem tiếp...

Ch Nhung1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake3ab9399b7afa878436fdb3d217dc79e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye3ab9399b7afa878436fdb3d217dc79e = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addye3ab9399b7afa878436fdb3d217dc79e =
Xem tiếp...

tien1. Địa chỉ: Phòng 20, tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8c341b58ef7abce9856f80e4ff7bfe79').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8c341b58ef7abce9856f80e4ff7bfe79 = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfe4ebae807c1a2ffb1b3eb8f1dd2c6d2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfe4ebae807c1a2ffb1b3eb8f1dd2c6d2 = 'vattu' + '@'; addyfe4ebae807c1a2ffb1b3eb8f1dd2c6d2 = addyfe4ebae807c1a2ffb1b3eb8f1dd2c6d2 +
Xem tiếp...

SO DDT 201. Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.35765015 - Điện thoại trực ĐDT: 094.937.50163. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak875f587463f6b035abd8e7c1566586b8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
Xem tiếp...

Do van thanh1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcdde14a9a994a49bd335c1cbdf7ce785').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycdde14a9a994a49bd335c1cbdf7ce785 = 'congvandentccb' + '@'; addycdde14a9a994a49bd335c1cbdf7ce785 =
Xem tiếp...

Thanh1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1 Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  4. Ban
Xem tiếp...