Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8636d7ce07df792e7a1fd2f02a3f411b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8636d7ce07df792e7a1fd2f02a3f411b = 'tcyhbvbm' + '@'; addy8636d7ce07df792e7a1fd2f02a3f411b = addy8636d7ce07df792e7a1fd2f02a3f411b + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak602da80fa8f14a06cefec9cc481f5f0b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy602da80fa8f14a06cefec9cc481f5f0b = 'QldaBachMai' + '@'; addy602da80fa8f14a06cefec9cc481f5f0b = addy602da80fa8f14a06cefec9cc481f5f0b +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak41918213dab55945efcc9382bd35bb52').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcb74e8087f29ee7358d84e6d4df20842').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycb74e8087f29ee7358d84e6d4df20842 = 'qlclbm.iso' + '@'; addycb74e8087f29ee7358d84e6d4df20842 =
Xem tiếp...

Dao CNTT1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak45ab7b7c9242059850d18cefda0777a2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy45ab7b7c9242059850d18cefda0777a2 = 'bmhsrit_dept' + '@'; addy45ab7b7c9242059850d18cefda0777a2 = addy45ab7b7c9242059850d18cefda0777a2 +
Xem tiếp...

huong.jpg 1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakad0fb0660bbf1c17921eb426872f8211').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyad0fb0660bbf1c17921eb426872f8211 = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addyad0fb0660bbf1c17921eb426872f8211 =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

anh_chan_dung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak59c606057a840987392c16bf748c8ef3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy59c606057a840987392c16bf748c8ef3 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy59c606057a840987392c16bf748c8ef3 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính 2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd20bb19118fccac12082b05807cd4de5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd20bb19118fccac12082b05807cd4de5 = 'baove' + '@'; addyd20bb19118fccac12082b05807cd4de5 = addyd20bb19118fccac12082b05807cd4de5 +
Xem tiếp...