Phòng chức năng

sep qa1. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà A2. Điện thoại: 043 8689654 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka8e58d1910a3cbebb4ad1ad41dff05af').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya8e58d1910a3cbebb4ad1ad41dff05af = 'tcyhbvbm' + '@'; addya8e58d1910a3cbebb4ad1ad41dff05af = addya8e58d1910a3cbebb4ad1ad41dff05af + 'yahoo' + '.' +
Xem tiếp...

nqa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0ffab39258809acda0a178f883c84c91').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0ffab39258809acda0a178f883c84c91 = 'QldaBachMai' + '@'; addy0ffab39258809acda0a178f883c84c91 = addy0ffab39258809acda0a178f883c84c91 +
Xem tiếp...

logo PCTXH1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: 0243125.1883              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake9ac72651bf65a1bfd88a040695f51eb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
Xem tiếp...

qlcl_so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakae74f6c7fd7706729e6c9a052d59192e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyae74f6c7fd7706729e6c9a052d59192e = 'qlclbm.iso' + '@'; addyae74f6c7fd7706729e6c9a052d59192e =
Xem tiếp...

Dao CNTT1. Địa chỉ: Tầng 16 - Nhà Q - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243-5113399  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake2443fd066d048a3a55a53c9286a3271').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye2443fd066d048a3a55a53c9286a3271 = 'bmhsrit_dept' + '@'; addye2443fd066d048a3a55a53c9286a3271 = addye2443fd066d048a3a55a53c9286a3271 +
Xem tiếp...

huong.jpg 1. Địa chỉ: Tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.6291818; 043.8686390  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak583c44ded7de8b9a92cc40b8344ac390').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy583c44ded7de8b9a92cc40b8344ac390 = 'icd.bachmaihospital' + '@'; addy583c44ded7de8b9a92cc40b8344ac390 =
Xem tiếp...

do_minh_tien.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4, trung tâm Hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043 8 688 536 – 043 8 688 535 3. Cơ cấu tổ chức:Đơn vị dịch vụ được chia thành 09 tổ công tác:Hành chính – Kế toánVận chuyển bệnh nhân nội việnVận chuyển bệnh nhân ngoại việnTổ chức phục vụ tang lễBảo vệ, trông giữ phương tiên giao thông của cơ quan và kháchHướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhânDịch vụ sách báo
Xem tiếp...

anh_chan_dung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà: Khu Hành chính cũ 2. Điện thoại: 043 8 686 082 – 043 8 6290 886 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2df0987cfd7c57b66e3402d906ed9c28').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2df0987cfd7c57b66e3402d906ed9c28 = 'Taichinhketoanbvbm' + '@'; addy2df0987cfd7c57b66e3402d906ed9c28 =
Xem tiếp...

t_dao.jpg1. Địa chỉ:  Tầng 1 – Khu Hành chính 2. Điện thoại: (04) 8693731 - 6412 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7dd64e66cc79f6466895394df16b2c8b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7dd64e66cc79f6466895394df16b2c8b = 'baove' + '@'; addy7dd64e66cc79f6466895394df16b2c8b = addy7dd64e66cc79f6466895394df16b2c8b +
Xem tiếp...