Phòng chức năng

CN Hien1. Địa chỉ: Phòng 20, tằng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak610c1c463d636a8b27ec2557bd7b2140').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy610c1c463d636a8b27ec2557bd7b2140 = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0b4daee092f42691a3ee0f4b26aa2692').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0b4daee092f42691a3ee0f4b26aa2692 = 'vattu' + '@'; addy0b4daee092f42691a3ee0f4b26aa2692 = addy0b4daee092f42691a3ee0f4b26aa2692 +
Xem tiếp...

IMG 70631. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2e03ed299901c2cdba13ccee4fdb300b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2e03ed299901c2cdba13ccee4fdb300b = 'phongdieuduongbvbm' + '@'; addy2e03ed299901c2cdba13ccee4fdb300b =
Xem tiếp...

a_dung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak48fd58248cdb67f77dabfc4bfa2014c0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy48fd58248cdb67f77dabfc4bfa2014c0 = 'congvandentccb' + '@'; addy48fd58248cdb67f77dabfc4bfa2014c0 =
Xem tiếp...

ts_hung1.jpg1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 01, BSCKII: 01, ThS. BS:05, BS:02, CN: 06, ĐDTH:8, CNĐD: 1Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  5. Ban Lãnh
Xem tiếp...