Phòng chức năng

CN Hien1. Địa chỉ: Phòng 20, tằng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak53d0eb056b4ed475c3d88d11ac26795a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy53d0eb056b4ed475c3d88d11ac26795a = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak30d262b8e1b587b3255cfb38e91982e4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy30d262b8e1b587b3255cfb38e91982e4 = 'vattu' + '@'; addy30d262b8e1b587b3255cfb38e91982e4 = addy30d262b8e1b587b3255cfb38e91982e4 +
Xem tiếp...

IMG 70631. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7d5b26f199cd85d55768a96568a35eef').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7d5b26f199cd85d55768a96568a35eef = 'phongdieuduongbvbm' + '@'; addy7d5b26f199cd85d55768a96568a35eef =
Xem tiếp...

a_dung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf493639752a4a1e43c78d9383172d682').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf493639752a4a1e43c78d9383172d682 = 'congvandentccb' + '@'; addyf493639752a4a1e43c78d9383172d682 =
Xem tiếp...

ts_hung1.jpg1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 01, BSCKII: 01, ThS. BS:05, BS:02, CN: 06, ĐDTH:8, CNĐD: 1Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  5. Ban Lãnh
Xem tiếp...