Phòng chức năng

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf4b4e9b0dedbed50c3a5a0f8c65cd505').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf4b4e9b0dedbed50c3a5a0f8c65cd505 = 'vattu' + '@'; addyf4b4e9b0dedbed50c3a5a0f8c65cd505 = addyf4b4e9b0dedbed50c3a5a0f8c65cd505 +
Xem tiếp...

IMG 70631. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakab705b3d7cd1cee266737a7cbd6a96ed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyab705b3d7cd1cee266737a7cbd6a96ed = 'phongdieuduongbvbm' + '@'; addyab705b3d7cd1cee266737a7cbd6a96ed =
Xem tiếp...

a_dung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8d0edfbe4d4ae66d7763cdc3cab7df6d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8d0edfbe4d4ae66d7763cdc3cab7df6d = 'congvandentccb' + '@'; addy8d0edfbe4d4ae66d7763cdc3cab7df6d =
Xem tiếp...

ts_hung1.jpg1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 01, BSCKII: 01, ThS. BS:05, BS:02, CN: 06, ĐDTH:8, CNĐD: 1Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  5. Ban Lãnh
Xem tiếp...