Phòng chức năng

hang1. Địa chỉ: Phòng 20, tằng 2, tòa nhà Hành chính cũ.2. Điện thoại: 043. 8686986 máy lẻ 6341.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7818ed91e921982da56ca2dc8931b2ed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7818ed91e921982da56ca2dc8931b2ed = 'vanthubmh' +
Xem tiếp...

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Hành chính cũ2. Điện thoại: 04.8693731-6332      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak02f0ef2eb58e744f1ccbcebcf2f4ce5a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy02f0ef2eb58e744f1ccbcebcf2f4ce5a = 'vattu' + '@'; addy02f0ef2eb58e744f1ccbcebcf2f4ce5a = addy02f0ef2eb58e744f1ccbcebcf2f4ce5a +
Xem tiếp...

IMG 70631. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.357650153. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb1be7d93bdb19de523476b4df1539fae').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb1be7d93bdb19de523476b4df1539fae = 'phongdieuduongbvbm' + '@'; addyb1be7d93bdb19de523476b4df1539fae =
Xem tiếp...

a_dung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.8691651 3. Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakce9ac341669ce46aa9a690a19c21c213').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyce9ac341669ce46aa9a690a19c21c213 = 'congvandentccb' + '@'; addyce9ac341669ce46aa9a690a19c21c213 =
Xem tiếp...

ts_hung1.jpg1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)2. Điện thoại: 3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 01, BSCKII: 01, ThS. BS:05, BS:02, CN: 06, ĐDTH:8, CNĐD: 1Phòng được chia thành các tổThống kê - Hành chínhQuản lý Khám chữa bệnhĐào tạoĐơn vị Thử nghiệm lâm sàngTạp chí Y học lâm sàngLưu trữ hồ sơ bệnh án  5. Ban Lãnh
Xem tiếp...

Các kỹ thuật mới triển khai