Thành tích

Book1 1Các thành tích khen thưởng của bệnh viện đã đạt được 1. Thành tích của bệnh viện  2. Thành tích của các tập thể và cá nhân  Bấm tải file để xem đầy đủ các thành tích của bệnh viện, của tập thể và cá nhân bệnh viện Bạch Mai