Thành tích

Các thành tích khen thưởng của bệnh viện đã đạt được từ trước đến hết năm  2005I. Thành tích cá nhân:   Huy chương “vì sức khỏe nhân dân”: 851    Huy chương vid sự nghiệp “Khoa học công nghệ và môi trường”: 23    Thầy thuốc nhân dân: 7    Thầy thuốc ưu tú: 51    Huân chương lao động hạng ba cá nhân: 17    Anh  
Xem tiếp...

thanh_tich_bvbm.jpg Các thành tích khen thưởng của bệnh viện đã đạt được từ trước đến tháng 12 năm 2015 1. Thành tích của bệnh viện  2. Thành tích của các tập thể và cá nhân  Bấm tải file để xem đầy đủ các thành tích của bệnh viện, của tập thể và cá nhân bệnh viện Bạch Mai