Các thành tích khen thưởng của bệnh viện đã đạt được từ trước đến hết năm  2005

I. Thành tích cá nhân:

 1.   Huy chương “vì sức khỏe nhân dân”: 851 
 2.   Huy chương vid sự nghiệp “Khoa học công nghệ và môi trường”: 23 
 3.   Thầy thuốc nhân dân: 7 
 4.   Thầy thuốc ưu tú: 51 
 5.   Huân chương lao động hạng ba cá nhân: 17 
 6.   Anh   hùng lao động:
    a.   GS.TS Trần Quỵ – Giám đốc bệnh viện (theo QĐ số 483/2004/QĐ/CTN ngày   29/7/2004)
    b.   GS.TSKH Lê Đăng Hà - Nguyên viện trưởng viện YHLSCBNĐ (QĐ 746/2004/QQĐ/CTN   ngày 21/10/2004
    c.   GS. Vũ Văn Đính – Nguyên trưởng khoa ĐTTC năm 2000 (QĐ 27 KT/CTN ngày 3/2/2000) 
 7.   Huân chương lao động hạng nhì cá nhân: 04

II. Thành tích tập thể bệnh viện Bạch Mai:

 •  1 Huân   chương lao động hạng ba (1956).

 •  1 Huân   chương kháng chiến hạng nhì (1973). 

 •   1 Huân   chương kháng chiến hạng nhất (1973). 
 •   1 Huân   chương lao động hạng nhất (1982). 
 •   1 Cờ   thưởng do ủy ban điều tra tội ác do Mỹ gây ra tại Việt Nam. 
 •   1 Cờ   thưởng của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 
 •   Cờ   thưởng luân lưu của Chính Phủ tặng đơn vị xuất sắc nhất trong ngành Y tế   (1996). 
 •   1 Huân   chương Độc lập hạng nhì (1997). 
 •   Đơn vị   xuất sắc về công tác quốc phòng năm năm 1994 – 1999 
 •   Được   nhà nước phong tặng 1 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (2000). 
 •   Bộ Y   tế tặng bằng khen cho Bệnh viện vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi   đua nâng cao Y đức, đạt tiêu chuẩn “Bệnh viện tình thương” năm 2000 theo QĐ số   3150/QĐ - BYT ngày 23/7/2001. 
 •   Huân   chương Độc Lập hạng Nhất  năm 2001 (QĐ số 860/2001/QĐ/CTN ngày 7/11/2002) 
 •   Danh   hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2002 theo QĐ số 878/2002/QĐ/CTN   ngày 10/12/2002. 
 •   Đặc   biệt, Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1983 đến nay liên tục đạt danh hiệu    “Đơn vị vững mạnh”.

          Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai được:

 •   Tổng   liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 27 bằng Lao động sáng tạo. 
 •   Huân   chương Lao động hạng nhì (1986) 
 •   Huân   chương Lao động hạng nhất (1999)