Khoa Cận lâm sàng

thu.jpg1. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: (04). 8693731 - 65923. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8bec7b1168789c0ec6a1582bd9a54f2a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8bec7b1168789c0ec6a1582bd9a54f2a = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addy8bec7b1168789c0ec6a1582bd9a54f2a =
Xem tiếp...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakdcf14309561e25d7035076b5a5f71d58').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydcf14309561e25d7035076b5a5f71d58 = 'visinh' +
Xem tiếp...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 13 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243.868.6988 Số máy lẻ 13020242.632.00703. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8d144035c33236de9575846732664f5b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8d144035c33236de9575846732664f5b = 'hoasinhbachmai' + '@'; addy8d144035c33236de9575846732664f5b =
Xem tiếp...

Q Hoa duocz2425416792533 1fa1dac8deea03c6005d8e2a78cea5081. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà Q. 2. Điện thoại: 024 322 16448             3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak62d29400cd4ce20d300778b2ba3f9e16').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy62d29400cd4ce20d300778b2ba3f9e16 = 'khoaduocbvbachmai' +
Xem tiếp...