Khoa Cận lâm sàng

pgs_hung.jpg1. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: (04). 8693731 - 65923. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd16695414b23c231b2bf1193275c23f5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd16695414b23c231b2bf1193275c23f5 = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addyd16695414b23c231b2bf1193275c23f5 =
Xem tiếp...

ts._bs_nguyen_manh_truong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0466.595.888. 3. Sơ đồ tổ chức: Nhân lực khoa có tổng số 29 cán bộ viên chức trong đó có 12 Bác sỹ (gồm 1 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 2 bác sỹ, hiện có 03 bác sỹ đang theo học Tiến sỹ và 01 bác sỹ đang học chuyên khoa cấp 2), 14 Điều dưỡng (gồm  5 cử nhân và 9 điều dưỡng, hiện tại có 02 cử nhân đang học cao học và 02 điều dưỡng đang học cử
Xem tiếp...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakddffd00d6d6866495174aec033b45b55').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyddffd00d6d6866495174aec033b45b55 = 'visinh' +
Xem tiếp...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 3–Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 38686988 – máy lẻ 1324.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak06973bb5b15b1b33790b9088c3289b74').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy06973bb5b15b1b33790b9088c3289b74 = 'hoasinhbm' + '@'; addy06973bb5b15b1b33790b9088c3289b74 =
Xem tiếp...

pgs._tn_thang.jpg1. Địa chỉ chính: Tầng II,  tòa nhà Việt Nhật. 2. Điện thoại: 043.8695062  3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5b7045fd71a1ebbd93f569112ec5c8ce').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5b7045fd71a1ebbd93f569112ec5c8ce = 'hanhchinhduocbm' + '@'; addy5b7045fd71a1ebbd93f569112ec5c8ce =
Xem tiếp...