Khoa Cận lâm sàng

pgs_hung.jpg1. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Điện thoại: (04). 8693731 - 65923. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak39e270d952c4c35d1c278ac3bedc0cde').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy39e270d952c4c35d1c278ac3bedc0cde = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addy39e270d952c4c35d1c278ac3bedc0cde =
Xem tiếp...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak60cbd3750483a5c024f1745100e0159b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy60cbd3750483a5c024f1745100e0159b = 'visinh' +
Xem tiếp...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 13 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243.868.6988 Số máy lẻ 13020242.632.00703. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak41aa28a28b7e5b7fc40fc6957f23b991').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy41aa28a28b7e5b7fc40fc6957f23b991 = 'hoasinhbachmai' + '@'; addy41aa28a28b7e5b7fc40fc6957f23b991 =
Xem tiếp...

Q Hoa duocz2425416792533 1fa1dac8deea03c6005d8e2a78cea5081. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà Q. 2. Điện thoại: 024 322 16448             3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5fbb3874fcc4b49e7e5609938860fb3d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5fbb3874fcc4b49e7e5609938860fb3d = 'khoaduocbvbachmai' +
Xem tiếp...