Khoa Cận lâm sàng

z3649606244390 3e4cba4c7bba6bfb764b4fde50edf7751. Địa chỉ : 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Email:  kiemsoatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak13f54e789fcf2d27f685a40508f089c3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy13f54e789fcf2d27f685a40508f089c3 = 'chongnhiemkhuan' + '@'; addy13f54e789fcf2d27f685a40508f089c3 = addy13f54e789fcf2d27f685a40508f089c3 +
Xem tiếp...

Phuong pt1. Địa chỉ: Tầng 2, 3 tòa nhà 3 tầng - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04. 8693731-6571              3. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8e99a31966001ad739d1149cf7cc6a60').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8e99a31966001ad739d1149cf7cc6a60 = 'visinh' +
Xem tiếp...

Tuan anh1. Địa chỉ: Tầng 13 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0243.868.6988 Số máy lẻ 13020242.632.00703. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7c7c49b96e3502f891749e3ea5a54084').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7c7c49b96e3502f891749e3ea5a54084 = 'hoasinhbachmai' + '@'; addy7c7c49b96e3502f891749e3ea5a54084 =
Xem tiếp...

Q Hoa duocz2425416792533 1fa1dac8deea03c6005d8e2a78cea5081. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà Q. 2. Điện thoại: 024 322 16448             3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak63eae5e0f454320ec37a75c2096a77f5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy63eae5e0f454320ec37a75c2096a77f5 = 'khoaduocbvbachmai' +
Xem tiếp...