Các Khoa lâm sàng

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 – 04.38693731 (số máy lẻ 6743) 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak66a299a8893f227749ffc57896cfc350').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy66a299a8893f227749ffc57896cfc350 = 'taimuihonga5' + '@'; addy66a299a8893f227749ffc57896cfc350 =
Xem tiếp...

thinh.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà T1, T2, T3 Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak115b7c51a304b6c80776ca2a17040da9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy115b7c51a304b6c80776ca2a17040da9 = 'thankinh' + '@'; addy115b7c51a304b6c80776ca2a17040da9 = addy115b7c51a304b6c80776ca2a17040da9 + 'bachmai' +
Xem tiếp...

nguyen_khoa_dieu_van.jpg1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7d2c414d0a6a8536ac8980c09bb5dd85').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7d2c414d0a6a8536ac8980c09bb5dd85 = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addy7d2c414d0a6a8536ac8980c09bb5dd85 = addy7d2c414d0a6a8536ac8980c09bb5dd85 + 'yahoo' + '.'
Xem tiếp...

Nha1. Địa chỉ: Tầng 3 nhà Nhật; Tầng 8 nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 043. 8686986 (máy lẻ 3333)              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakedcc3b8f2303ea5fb1495c48e3573d40').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyedcc3b8f2303ea5fb1495c48e3573d40 = 'khoasanbachmai' +
Xem tiếp...

Nam1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 04.8686988 - 3133                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf3463ca1258d49aa60fa2228574167e1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf3463ca1258d49aa60fa2228574167e1 = 'khoanhibm' +
Xem tiếp...

sep_qa.jpg1. Địa chỉ chính: Tầng4khunhàPvàTầng1khuA,BệnhviệnBạchMai2. Điện thoại: 04. 8686988 -1401 khu nhà P, 6762 khu A           3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf1d97eb6a6a8042eb87143b56e730846').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf1d97eb6a6a8042eb87143b56e730846 = 'pmgmhs' +
Xem tiếp...

hoc1. Địa chỉ: Tầng3,tầng4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 80 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 2 phó giáo sư; 2 tiến sĩ; 15 thạc sĩ; 1 bác sỹ CKII, 3 bác sĩ CKI; 5 bác sỹ nội trú, 15 cử nhân điều dưỡng, 27 điều dưỡng và 7 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Trần Hiếu HọcTrưởng khoa - Bí thư chi bộtừ 2013 đến nay               
Xem tiếp...

pgs.ts tuyen1. Địa chỉ: Tầng 5 nhà P - Bệnh viện Bạch mai2. Điện thoại: 04 38686988 số máy lẻ 3531 - 35443. Cơ cấu tổ chức: Cán bộ nhân viên khoa gồm: 44 nhân viên trong đó: 14 bác sĩ (4 bác sĩ biên chế trường ĐHY Hà nội); 27 điều dưỡng; 3 hộ lý. (PGS. TS.BS: 02, TS. BS: 01, BSCK II: 01, BSNT: 08, Ths.Bs: 02, Cử nhân ĐD: 08, điều dưỡng trung học: 19, hộ lý:03).4. Ban lãnh đạo từ
Xem tiếp...

vu truong khanh1. Địa chỉ chính: Tầng5nhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.62598285 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbd0e4dad52c920ba4a15c594ac6029bb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybd0e4dad52c920ba4a15c594ac6029bb = 'tieuhoa' + '@'; addybd0e4dad52c920ba4a15c594ac6029bb = addybd0e4dad52c920ba4a15c594ac6029bb +
Xem tiếp...

hung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: +84 4 329 0484                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7ca6ee65a8a9155b4b484d41d37196f5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7ca6ee65a8a9155b4b484d41d37196f5 = 'coxuongkhopbachmai' +
Xem tiếp...

Các kỹ thuật mới triển khai