Các Khoa lâm sàng

so_do.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà A7, Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 043. 8693731 – 6730 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak621cd99c9f4fb252a1d5c540b0a44896').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy621cd99c9f4fb252a1d5c540b0a44896 = 'bacsyrang_23' + '@'; addy621cd99c9f4fb252a1d5c540b0a44896 = addy621cd99c9f4fb252a1d5c540b0a44896 +
Xem tiếp...

le_cong_dinh.jpg1. Địa điểm: Nhà A5 – Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 0989171462 – 04.38693731 (số máy lẻ 6743) 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak956a2a5094b15be7123e80b478667c33').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy956a2a5094b15be7123e80b478667c33 = 'taimuihonga5' + '@'; addy956a2a5094b15be7123e80b478667c33 =
Xem tiếp...

khoi.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà T1, T2, T3 Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak70c63ce500115efd9c476b049a79900e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy70c63ce500115efd9c476b049a79900e = 'thankinh' + '@'; addy70c63ce500115efd9c476b049a79900e = addy70c63ce500115efd9c476b049a79900e + 'bachmai' +
Xem tiếp...

a bay1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak72aa7fff0fc6bbe1da6fb07ffce36c71').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy72aa7fff0fc6bbe1da6fb07ffce36c71 = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addy72aa7fff0fc6bbe1da6fb07ffce36c71 = addy72aa7fff0fc6bbe1da6fb07ffce36c71 + 'yahoo' + '.'
Xem tiếp...

Nha1. Địa chỉ: Tầng 3 nhà P; Tầng 3 nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: Phòng điều trị:    0981553069Phòng đẻ:            0986577069Phòng sản bệnh:  0986180769              3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd6c37dccbea78eb7a0637abbad792226').innerHTML = ''; var prefix
Xem tiếp...

Nam1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 04.8686988 - 3133                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6b58d24ae2d90139dff5192c3354cada').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6b58d24ae2d90139dff5192c3354cada = 'khoanhibm' +
Xem tiếp...

IMG 1592983657052 15929851453961. Địa chỉ chính: Tầng4khunhàPvàTầng1khuA,BệnhviệnBạchMai2. Điện thoại: 04. 8686988 -1401 khu nhà P, 6762 khu A           3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfd7d461f495981a62c32f34045dea5fc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfd7d461f495981a62c32f34045dea5fc = 'pmgmhs' +
Xem tiếp...

hung1. Địa chỉ: Tầng 4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 47 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 1 phó giáo sư; 2 tiến sĩ. 4 bác sĩ chuyên khoa cấp 2.  27 điều dưỡng và 4 hộ lý.4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:TS. Trần Mạnh HùngTrưởng khoa       TS. Nguyễn Minh TuấnPhó trưởng khoa                   ThS. Vũ
Xem tiếp...

hung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: +84 4 329 0484                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak30c160eaaddc36c1e8be65c7d5c188bb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy30c160eaaddc36c1e8be65c7d5c188bb = 'coxuongkhopbachmai' +
Xem tiếp...

pgs.ts._ng_quc_tun_-_ph_trng_khoa_hstc.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0439959015 – 38686988-3432. 3. Website: hoisuctichcucbachmai.vn4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số CBVC:76,  trong đó: 02 Giáo sư , 01 Phó giáo sư, 04 Tiến sĩ y học, 06 Thạc sĩ y học, 03 Bác sĩ, 01 Cử nhân ĐH, 02 Cử nhân Điều dưỡng, 51 Điều dưỡng trung học, 06 Hộ lý.5. Ban lãnh đạo đương nhiệm: PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn Phụ trách
Xem tiếp...