Các Khoa lâm sàng

kcc1. Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà A9 bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0438687116 và 0438693731- 6811.     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd5308755be43638d516d0f2a0a3d9c84').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd5308755be43638d516d0f2a0a3d9c84 = 'capcuu' + '@'; addyd5308755be43638d516d0f2a0a3d9c84 =
Xem tiếp...

1_-_truong_khoa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: (043) 8686530 /(043) 8688143    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2fe7711bb63c0c6803037c827dacf699').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2fe7711bb63c0c6803037c827dacf699 = 'tnt2000' + '@'; addy2fe7711bb63c0c6803037c827dacf699 = addy2fe7711bb63c0c6803037c827dacf699 + 'fpt' + '.' +
Xem tiếp...

new_image.jpg1. Địa chỉ: Tầng 4 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0439959015 – 38686988-3432. 3. Website: hoisuctichcucbachmai.vn4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số CBVC:76,  trong đó: 02 Giáo sư , 01 Phó giáo sư, 04 Tiến sĩ y học, 06 Thạc sĩ y học, 03 Bác sĩ, 01 Cử nhân ĐH, 02 Cử nhân Điều dưỡng, 51 Điều dưỡng trung học, 06 Hộ lý.5. Ban lãnh đạo: PGS. TS. Đào Xuân CơTrưởng khoa          
Xem tiếp...