Các Viện

gdyk-1.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng, cạnh trường Trung cấp Y Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.3869.4083     Fax: 04.3868.6910 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb57c1a40d3cc32fd877813f778662792').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb57c1a40d3cc32fd877813f778662792 = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

phuong_2.jpg1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: +84.4.35765344 Fax: +84.4.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak64ea83bd5eb86117f8596c4a987cf3f8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy64ea83bd5eb86117f8596c4a987cf3f8 = 'vskttqg' + '@'; addy64ea83bd5eb86117f8596c4a987cf3f8
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0340293d036f26c1511bd569510bab38').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0340293d036f26c1511bd569510bab38 = 'vtm' +
Xem tiếp...