Các Viện

gdyk-1.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng, cạnh trường Trung cấp Y Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.3869.4083     Fax: 04.3868.6910 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc87cf34613ac61a2db716098b06f2225').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc87cf34613ac61a2db716098b06f2225 = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

phuong_2.jpg1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: +84.4.35765344 Fax: +84.4.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1acd084fb74ddbf64c9ab43339730fd6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1acd084fb74ddbf64c9ab43339730fd6 = 'vskttqg' + '@'; addy1acd084fb74ddbf64c9ab43339730fd6
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8c2588f10fc7c3f31c1d5260fa4d9990').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8c2588f10fc7c3f31c1d5260fa4d9990 = 'vtm' +
Xem tiếp...