Các Viện

gdyk-1.jpg1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng, cạnh trường Trung cấp Y Bạch Mai 2. Điện thoại: 04.3869.4083     Fax: 04.3868.6910 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakdb79cd290ff4d794b6da5cc0c9d36978').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydb79cd290ff4d794b6da5cc0c9d36978 = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

phuong_2.jpg1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: +84.4.35765344 Fax: +84.4.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3964f4c081a3501b82ada83c9db62b94').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3964f4c081a3501b82ada83c9db62b94 = 'vskttqg' + '@'; addy3964f4c081a3501b82ada83c9db62b94
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakefe53012be4885cb55b75c9fe1b0fc96').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyefe53012be4885cb55b75c9fe1b0fc96 = 'vtm' +
Xem tiếp...

Các kỹ thuật mới triển khai