Các Viện

0001 81. Địa điểm trụ sở chính: Nhà D2 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.3869.4083 - Fax: 024.3868.69103. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1bf7f4117243881d15aa37bbe4b6a475').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1bf7f4117243881d15aa37bbe4b6a475 = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

PGS Tuan1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.35765344   Fax: 024.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak71bfdc778e6f9a71dcdb4e2983562b0d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy71bfdc778e6f9a71dcdb4e2983562b0d = 'nimhvn' +
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd7c6b4be538b388e504a96c4e3b14cc9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd7c6b4be538b388e504a96c4e3b14cc9 = 'vtm' +
Xem tiếp...