Các Viện

0001 81. Địa điểm trụ sở chính: Nhà D2 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.3869.4083 - Fax: 024.3868.69103. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2a2ae4508f585953e55efd2780336657').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2a2ae4508f585953e55efd2780336657 = 'viengiamdinhykhoa' +
Xem tiếp...

TS Phuong1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.35765344   Fax: 024.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8c5346b3c4e5c91bbb36b8987ad03cb1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8c5346b3c4e5c91bbb36b8987ad03cb1 = 'nimhvn' +
Xem tiếp...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8308f0f9977f8cf2bc48f3672f4092ef').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8308f0f9977f8cf2bc48f3672f4092ef = 'vtm' +
Xem tiếp...