Trung tâm trực thuộc

tuyet1. Địa chỉ: Tầng 4 Trung tâm hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.869 3731 - 6521 or 043.9047643      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak578eeb6e2691d985ed7c2576eee2cddb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy578eeb6e2691d985ed7c2576eee2cddb = 'trungtamddls_bvbm' + '@'; addy578eeb6e2691d985ed7c2576eee2cddb =
Xem tiếp...

gs_ts_pham_minh_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38686986 (máy lẻ 1108)3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka2e514c27be4d11da8f83764f56251ad').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya2e514c27be4d11da8f83764f56251ad = 'cdha' + '@'; addya2e514c27be4d11da8f83764f56251ad = addya2e514c27be4d11da8f83764f56251ad + 'bachmai' +
Xem tiếp...

SDTCĐịa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch MaiĐiện thoại: 0438686391          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak50e2a0fb15079bbb6449207b91d90ece').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy50e2a0fb15079bbb6449207b91d90ece = 'tdc' +
Xem tiếp...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1a25df5bb35195ad181764a52b3f731d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1a25df5bb35195ad181764a52b3f731d = 'infr' + '@'; addy1a25df5bb35195ad181764a52b3f731d = addy1a25df5bb35195ad181764a52b3f731d +
Xem tiếp...

sep chauĐịa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai Điện thoại: Tổng đài: (+84) - 38686986, số máy lẻ: 3631 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak13297c7eb4b2a0538b7a4dd14f15af2a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy13297c7eb4b2a0538b7a4dd14f15af2a = 'trungtamhohap' + '@'; addy13297c7eb4b2a0538b7a4dd14f15af2a =
Xem tiếp...

Khanh1. Địa chỉ: Nhà tròn - Số 78 Giải Phóng - Quận Đống Đa – Hà Nội 2. Điện thoại: 04.36290737 3. Cơ cấu tổ chức: Trung tâm hiện có tổng số 43 cán bộ nhân viên, bao gồm 04 tiến sỹ, 1 BSCK2, 04 thạc sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa I, 06 cử nhân đại học điều dưỡng, 09 cử nhân vật lý trị liệu (đại học và cao đẳng), 02 kỹ sư chỉnh hình… 4. Ban Lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Lương Tuấn
Xem tiếp...

tuyen.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1- Đối diện khoa khám bệnh.2. Điện thoại: 04.38685977. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak62037a4bdf0c91200e6b15a7d32eaf40').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy62037a4bdf0c91200e6b15a7d32eaf40 = 'giaiphaubenhbm' + '@'; addy62037a4bdf0c91200e6b15a7d32eaf40 = addy62037a4bdf0c91200e6b15a7d32eaf40 +
Xem tiếp...

nguen1. Địa chỉ: Tầng 2, nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 - 38693731, máy lẻ: 6821/6822/6823, 04-38697501 3. Website: www.chongdoc.org.vn và www.pcc.org.vn 4. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số cán bộ nhân viên 39, trong đó: 9 Bác sỹ (01 PGS, 02 TS, 01 BSCK II, 05 Ths), 01 cử nhân hóa học, 02 kỹ sư, 24 y tá (7 CN, 17 YTTC), 02 hộ lý, 01 tạp vụ. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Khoa điều trị: Tổ
Xem tiếp...