Trung tâm trực thuộc

tuyet1. Địa chỉ: Tầng 4 Trung tâm hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.869 3731 - 6521 or 043.9047643      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak251f41045d21d6673a3dd1296219e7f6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy251f41045d21d6673a3dd1296219e7f6 = 'trungtamddls_bvbm' + '@'; addy251f41045d21d6673a3dd1296219e7f6 =
Xem tiếp...

gs_ts_pham_minh_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38686986 (máy lẻ 1108)3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak031348befb7ef6b7e26238cc0b1e815b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy031348befb7ef6b7e26238cc0b1e815b = 'cdha' + '@'; addy031348befb7ef6b7e26238cc0b1e815b = addy031348befb7ef6b7e26238cc0b1e815b + 'bachmai' +
Xem tiếp...

SDTCĐịa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch MaiĐiện thoại: 0438686391          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbeabf998995c84f5809d0e6de91ee992').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybeabf998995c84f5809d0e6de91ee992 = 'tdc' +
Xem tiếp...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak33eae2e4effe49aa16cd6bda7cb36f26').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy33eae2e4effe49aa16cd6bda7cb36f26 = 'infr' + '@'; addy33eae2e4effe49aa16cd6bda7cb36f26 = addy33eae2e4effe49aa16cd6bda7cb36f26 +
Xem tiếp...

sep chauĐịa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai Điện thoại: Tổng đài: (+84) - 38686986, số máy lẻ: 3631 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake89eeadefebd19f95cb25558730a8b71').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye89eeadefebd19f95cb25558730a8b71 = 'trungtamhohap' + '@'; addye89eeadefebd19f95cb25558730a8b71 =
Xem tiếp...

Khanh1. Địa chỉ: Nhà tròn - Số 78 Giải Phóng - Quận Đống Đa – Hà Nội 2. Điện thoại: 04.36290737 3. Cơ cấu tổ chức: Trung tâm hiện có tổng số 43 cán bộ nhân viên, bao gồm 04 tiến sỹ, 1 BSCK2, 04 thạc sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa I, 06 cử nhân đại học điều dưỡng, 09 cử nhân vật lý trị liệu (đại học và cao đẳng), 02 kỹ sư chỉnh hình… 4. Ban Lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Lương Tuấn
Xem tiếp...

tuyen.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1- Đối diện khoa khám bệnh.2. Điện thoại: 04.38685977. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak34b89b6d61224f460eb4888450b5b07e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy34b89b6d61224f460eb4888450b5b07e = 'giaiphaubenhbm' + '@'; addy34b89b6d61224f460eb4888450b5b07e = addy34b89b6d61224f460eb4888450b5b07e +
Xem tiếp...

nguen1. Địa chỉ: Tầng 2, nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 - 38693731, máy lẻ: 6821/6822/6823, 04-38697501 3. Website: www.chongdoc.org.vn và www.pcc.org.vn 4. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số cán bộ nhân viên 39, trong đó: 9 Bác sỹ (01 PGS, 02 TS, 01 BSCK II, 05 Ths), 01 cử nhân hóa học, 02 kỹ sư, 24 y tá (7 CN, 17 YTTC), 02 hộ lý, 01 tạp vụ. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Khoa điều trị: Tổ
Xem tiếp...

Các kỹ thuật mới triển khai