Trung tâm trực thuộc

tuyet1. Địa chỉ: Tầng 4 Trung tâm hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.869 3731 - 6521 or 043.9047643      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake31361d26d45b4a244272cdef4efa7cf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye31361d26d45b4a244272cdef4efa7cf = 'trungtamddls_bvbm' + '@'; addye31361d26d45b4a244272cdef4efa7cf =
Xem tiếp...

gs_ts_pham_minh_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38686986 (máy lẻ 1108)3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9c83b616a56bb07d4c6348181fd86fd3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9c83b616a56bb07d4c6348181fd86fd3 = 'cdha' + '@'; addy9c83b616a56bb07d4c6348181fd86fd3 = addy9c83b616a56bb07d4c6348181fd86fd3 + 'bachmai' +
Xem tiếp...

SDTCĐịa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch MaiĐiện thoại: 0438686391          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakdd33e699b8f844b3ee70a62098ca31da').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydd33e699b8f844b3ee70a62098ca31da = 'tdc' +
Xem tiếp...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakef11aabf34a3b5b0c9b7f62896a5bb7d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyef11aabf34a3b5b0c9b7f62896a5bb7d = 'infr' + '@'; addyef11aabf34a3b5b0c9b7f62896a5bb7d = addyef11aabf34a3b5b0c9b7f62896a5bb7d +
Xem tiếp...

sep chauĐịa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai Điện thoại: Tổng đài: (+84) - 38686986, số máy lẻ: 3631 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake901e3040694a34f535158b791cca07b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye901e3040694a34f535158b791cca07b = 'trungtamhohap' + '@'; addye901e3040694a34f535158b791cca07b =
Xem tiếp...

Khanh1. Địa chỉ: Nhà tròn - Số 78 Giải Phóng - Quận Đống Đa – Hà Nội 2. Điện thoại: 04.36290737 3. Cơ cấu tổ chức: Trung tâm hiện có tổng số 43 cán bộ nhân viên, bao gồm 04 tiến sỹ, 1 BSCK2, 04 thạc sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa I, 06 cử nhân đại học điều dưỡng, 09 cử nhân vật lý trị liệu (đại học và cao đẳng), 02 kỹ sư chỉnh hình… 4. Ban Lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Lương Tuấn
Xem tiếp...

tuyen.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1- Đối diện khoa khám bệnh.2. Điện thoại: 04.38685977. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd05958675358d8cf19d7bd7c0e8e924c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd05958675358d8cf19d7bd7c0e8e924c = 'giaiphaubenhbm' + '@'; addyd05958675358d8cf19d7bd7c0e8e924c = addyd05958675358d8cf19d7bd7c0e8e924c +
Xem tiếp...

nguen1. Địa chỉ: Tầng 2, nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 - 38693731, máy lẻ: 6821/6822/6823, 04-38697501 3. Website: www.chongdoc.org.vn và www.pcc.org.vn 4. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số cán bộ nhân viên 39, trong đó: 9 Bác sỹ (01 PGS, 02 TS, 01 BSCK II, 05 Ths), 01 cử nhân hóa học, 02 kỹ sư, 24 y tá (7 CN, 17 YTTC), 02 hộ lý, 01 tạp vụ. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Khoa điều trị: Tổ
Xem tiếp...

Các kỹ thuật mới triển khai