Trung tâm trực thuộc

tuyet1. Địa chỉ: Tầng 4 Trung tâm hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043.869 3731 - 6521 or 043.9047643      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak586b72a84938b6de7689c53825dfe528').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy586b72a84938b6de7689c53825dfe528 = 'trungtamddls_bvbm' + '@'; addy586b72a84938b6de7689c53825dfe528 =
Xem tiếp...

gs_ts_pham_minh_thong.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 04.38686986 (máy lẻ 1108)3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcf5241f866a31f360d2a52f6f0f85a45').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycf5241f866a31f360d2a52f6f0f85a45 = 'cdha' + '@'; addycf5241f866a31f360d2a52f6f0f85a45 = addycf5241f866a31f360d2a52f6f0f85a45 + 'bachmai' +
Xem tiếp...

SDTCĐịa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch MaiĐiện thoại: 0438686391          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc1d4595d4002c3a7372e37c8fb12d35c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc1d4595d4002c3a7372e37c8fb12d35c = 'tdc' +
Xem tiếp...

phuong1. Địa chỉ: Nhà A2, A4 tầng 2 khu A - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 043. 8693731/6722         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0645c491100a953f41952ccfbe50b3bc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0645c491100a953f41952ccfbe50b3bc = 'infr' + '@'; addy0645c491100a953f41952ccfbe50b3bc = addy0645c491100a953f41952ccfbe50b3bc +
Xem tiếp...

sep chauĐịa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai Điện thoại: Tổng đài: (+84) - 38686986, số máy lẻ: 3631 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka6495655d201f5d0289b94bc6e7741b3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya6495655d201f5d0289b94bc6e7741b3 = 'trungtamhohap' + '@'; addya6495655d201f5d0289b94bc6e7741b3 =
Xem tiếp...

Khanh1. Địa chỉ: Nhà tròn - Số 78 Giải Phóng - Quận Đống Đa – Hà Nội 2. Điện thoại: 04.36290737 3. Cơ cấu tổ chức: Trung tâm hiện có tổng số 43 cán bộ nhân viên, bao gồm 04 tiến sỹ, 1 BSCK2, 04 thạc sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa I, 06 cử nhân đại học điều dưỡng, 09 cử nhân vật lý trị liệu (đại học và cao đẳng), 02 kỹ sư chỉnh hình… 4. Ban Lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Lương Tuấn
Xem tiếp...

tuyen.jpg1. Địa chỉ: Tầng 1- Đối diện khoa khám bệnh.2. Điện thoại: 04.38685977. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake61f3229a73c890088937492cd47db73').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye61f3229a73c890088937492cd47db73 = 'giaiphaubenhbm' + '@'; addye61f3229a73c890088937492cd47db73 = addye61f3229a73c890088937492cd47db73 +
Xem tiếp...

nguen1. Địa chỉ: Tầng 2, nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai 2. Điện thoại: 04 - 38693731, máy lẻ: 6821/6822/6823, 04-38697501 3. Website: www.chongdoc.org.vn và www.pcc.org.vn 4. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số cán bộ nhân viên 39, trong đó: 9 Bác sỹ (01 PGS, 02 TS, 01 BSCK II, 05 Ths), 01 cử nhân hóa học, 02 kỹ sư, 24 y tá (7 CN, 17 YTTC), 02 hộ lý, 01 tạp vụ. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Khoa điều trị: Tổ
Xem tiếp...