1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai
  2. Điện thoại: Tổng đài: (+84) - 38686986, số máy lẻ: 3631
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Website: benhhohap.com.vn hoặc hohapbachmai.vn
  3. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:

sep chau

GS. TS. Ngô Quý Châu
Phó Giám đốc bệnh viện
Giám đốc Trung tâm - Bí thư Chi bộ


PGS. TS. Vũ Văn Giáp TTHH

PGS. TS. Vũ Văn Giáp
Phó Giám đốc Trung tâm

Chu thi hanh

PGS. TS. Chu Thị Hạnh
Phó Giám đốc Trung tâm
từ 2007 đến nay 

PGS. TS

PGS. TS. Phan Thu Phương
Phó Giám đốc Trung tâm
từ 2013 đến nay
 

PGS.TS ha

PGS. TS. Nguyễn Hải Anh
Phó Giám đốc Trung tâm
từ 2000 đến 1/2016

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hồng TTHH ThS. Nguyễn Thị Diệu Hồng
Chủ tịch Công đoàn 

              

 CN huong

CN. Đào Quỳnh Hương
Điều dưỡng trưởng


tt

Tập thể Trung tâm năm 2015

1-526 chuan-314.jpg
1-526 chuan-315.jpg
1-526 chuan-316.jpg
1-526 chuan-317.jpg
1-526 chuan-318.jpg