sep_qa.jpg 
Giám đốc bệnh viện
AHLĐ - PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

gs_chau_1.jpg

Phó GĐ chuyên môn
GS. TS. Ngô Quý Châu 

nguyen_ngoc_hien22.jpg

Phó GĐ kinh tế
CN. Nguyễn Ngọc Hiền 

sep_khoa.jpg

Phó GĐ chuyên môn
GS. TS. Mai Trọng Khoa 
sep_li.jpg
Phó GĐ chuyên môn
GS. TS. Đỗ Doãn Lợi 
sep_thong_m.jpg
Phó GĐ chuyên môn
GS. TS. Phạm Minh Thông 

 

 
 

hop_bgd.jpg

Họp giao ban Ban Giám đốc