Nguyên Phó giám đốc

nguyen_ngoc_hien22.jpg Phó Giám đốc Phụ trách Kinh tế y tế Họ và tên: Nguyễn Ngọc HiềnTừ 09/2009 đến 3/2020 TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN  1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền Bí danh: không2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 – 03 – 1960 Giới: Nam3. Quê quán: xã Xuân Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức
Xem tiếp...
sep_khoa.jpg Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Họ và tên: Mai Trọng Khoa Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN1. Họ và tên: GS. TS. Mai Trọng Khoa2. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1957 3. Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 21/6/19865. Trình độ chuyên môn: Bác
Xem tiếp...
sep_li.jpg Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Họ và tên: Đỗ Doãn Lợi Học hàm học vị: Giáo sư - Tiến sĩ TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN 1. Họ và tên: ĐỖ DOÃN LƠI                Bí danh: không2. Ngày, tháng, năm sinh: 12/7/1957              Giới : Nam3. Quê
Xem tiếp...
sep_thong_m.jpg     Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Họ và tên: Phạm Minh Thông Học hàm học vị: Giáo sư - Tiến sĩ từ 9/2009 - 2019    TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN1. Họ và tên: GS. TS. PHẠM MINH THÔNG                2. Ngày tháng năm sinh: 19/5/1959
Xem tiếp...