sep_thong_m.jpg
 
 
 
 
Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn
Họ và tên: Phạm Minh Thông
Học hàm học vị: Giáo sư - Tiến sĩ
từ 9/2009 - 2019
  
 

 TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN

1. Họ và tên: GS. TS. PHẠM MINH THÔNG               

2. Ngày tháng năm sinh: 19/5/1959             Giới: Nam

3. Quê quán: Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

4. Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức: 20/4/1996

5. Trình độ chuyên môn: Điện quang can thiệp, Điện quang thần kinh.

6. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ.

7. Nơi công tác và địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng - Quận Đống Đa - Hà Nội. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 – Tôn Thất Tùng – Q. Đống Đa – Hà Nội.

8. Chức Vụ:

 • Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
 • Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Bạch Mai
 • Giám đốc TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – BV Bạch Mai
 • Phụ trách Phòng NCKH và CNTT- BV Bạch Mai
 • Phó trưởng Bộ môn CĐHA - Trường ĐH Y Hà Nội
 • Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam

9. Quá trình đào tạo về chuyên môn:

 • Năm 1986: Tốt nghiệp cử nhân X.Quang tại trường Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1996: Thạc sỹ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại trường Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1999: Tiến sỹ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại trường Đại học Y Hà Nội
 • Từ 11/1990 đến 11/1991 thực tập sinh khoa học chuyên ngành điện quang can thiệp, chụp CLVT, siêu âm và siêu âm màu tại Đại học Paris VI cộng hòa Pháp
 • Từ 1993 đến 1994 thực tập sinh khoa học chuyên ngành điện quang can thiệp, chụp CHT, CLVT tại Strasbourg Pháp
 • Từ 6-7/1998 thực tập sinh khoa học chuyên ngành điện quang can thiệp tại Long Beach California Mỹ
 • Từ 6/2001 – 9/2001 thực tập sinh khoa học chuyên ngành điện quang can thiệp thần kinh tại Amiens Pháp

10. Quá trình công tác:

 • Từ năm 1982 đến năm1985 Bác sỹ nội trú các bệnh viện Bạch Mai - Việt Đức của Bộ môn Điện quang – Trường  ĐH Y Hà Nội
 • Từ năm 1985 đến năm 1990 Cán bộ Bộ môn Điện quang ĐHYHN, Bác sỹ khoa Điện quang - BV Việt Đức
 • Từ 11/1991- 11/1993- Giảng viên bộ môn Điện quang ĐHYHN, Bác sỹ khoa Điện quang - BV Việt Đức
 • Từ 1994-6/1998- Giảng viên Bộ môn Điện quang ĐHYHN, Cán bộ khoa Điện quang BV Bạch Mai.
 • Từ 3/1999-10/2003 - Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường ĐHYHN
 • Từ 11/2003 đến 9/2009- Trưởng khoa CĐHA BV Bạch Mai - Phó trưởng Bộ môn Điện quang ĐHYHN
 • Từ 9/2009 đến 7/2013- Phó giám đốc BV Bạch Mai, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA ĐHYHN- Phụ trách phòng NCKH-CNTT BM, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Điện quang và YHHN VN
 • Từ 8/2013 đến 5/2014- Phó giám đốc BV Bạch Mai,Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA ĐHYHN, Phụ trách phòng NCKH-CNTT BM, Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.
 • Từ 5/2014 đến 2019 Phó giám đốc BV Bạch Mai, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA Trường ĐHYHN, Phụ trách phòng NCKH-CNTT – Bệnh viện BM, Q. Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến – BV Bạch Mai, Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.

11. Một số thành tích, danh hiệu thi đua nổi bật đã đạt được:

 • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: Từ năm 2003 -> 2014.
 • Bằng khen Bộ Y tế: Năm 2005; 2006; 2007; 2011; 2012, 2015.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2007
 • Được phong tặng danh hiệu NGƯT: Năm 2008.
 • Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế: Năm 2008
 • Được phong tặng danh hiệu NGND: Năm 2014
 • Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Lào cai: Năm 2010
 • Bằng khen của Chủ tịch Thành phố Hà Nội: Tháng 2/2011
 • Huân chương Lao động hạng III: Năm 2011
 • Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM: Năm 2011
 • Giấy khen của Quận ủy Đống Đa: Năm 2013
 • Bằng khen của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ: Năm 2014
 • Bằng khen của Tổng Hội Y học Việt Nam: Năm 2014.
 • Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh Nghệ An: Năm 2015