1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu thu viện phí 24/24h - Bệnh viện Bạch Mai
2. Điện thoại: 04.38683594, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số : 21 nhân viên, trong đó 03 GS, 02 PGS và nhiều TS và ThS.
4. Ban lãnh đạo:

 

nqa.jpg

AHLĐ - PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh
Giám đốc Bệnh viện
Trưởng đơn vị Quản lý dự án 

nqc.jpg

GS. TS. Ngô Quý Châu
Phó Giám đốc Bệnh viện
Phó trưởng Đơn vị 

nnh.jpg

CN. Nguyễn Ngọc Hiền
Phó Giám đốc Bệnh viện
Phó trưởng Đơn vị  

mtk.jpg

GS. TS. Mai Trọng Khoa
Phó Giám đốc Bệnh viện
Phó trưởng Đơn vị 
ddl.jpg
GS. TS. Đỗ Doãn Lợi
Phó Giám đốc Bệnh viện
Phó trưởng Đơn vị 
pmt.jpg
GS. TS. Phạm Minh Thông
Phó Giám đốc Bệnh viện
Phó trưởng Đơn vị 
 dtt.jpg
KS. Đỗ Trọng Tài
Trưởng phòng HCQT
Phó trưởng Đơn vị 
1-526_chuan-270.jpg

5. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện trình Ban Giám đốc phê duyệt.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản của Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác trình Ban Giám đốc Bệnh viện.
 • Giám sát quy trình quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành.

6. Quá trình hình thành và phát triển:

 • Đơn vị Quản lý dự án Bệnh viện Bạch Mai tiền thân là Ban Kiến thiết khu vực Bệnh viện Bạch Mai, được Bộ Y tế thành lập tại Quyết định số 264/BYT/QĐ ngày 10/7/1973.
 • Năm 1972, đế quốc Mỹ ném bom đánh phá Miền Bắc, phá hoại nhiều công trình trên thành phố Hà Nội trong đó có Bệnh viện Bạch Mai giữ vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ cả nước.
 • Bộ Y tế đã thành lập Ban Kiến thiết khu vực Bạch Mai khẩn trương khắc phục, xây dựng cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Bạch Mai trước sự phá hoại của đế quốc Mỹ.
 • Sau chiến tranh, Ban Kiến thiết khu vực Bạch Mai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Bạch Mai trong thời kỳ đổi mới xây dựng phát triển đất nước.
 • Với sự phát triển nhanh chóng của Bệnh viện Bạch Mai, Ban Kiến thiết khu vực Bạch Mai đã trở thành đơn vị Quản lý dự án của Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục thực hiện vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai phát triển vững mạnh.
 • Mặc dù lực lượng đơn vị còn mỏng nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Bệnh viện cùng với sự ủng hộ thiết thực của các lãnh đạo Trung tâm/Khoa/Phòng trong bệnh viện, Đơn vị Quản lý dự án đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh, phù hợp với quy mô ngày càng lớn mạnh của Bệnh viện.

7. Một số thành tựu nổi bật trong những năm qua:

 • Năm 2010, hoàn thành GPMB khu Trạm Lao, thu hồi 3.214,4 m2 đất. Tại đây sẽ xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày với quy mô 6.000 lượt khám/ngày và 100 giường điều trị trong ngày với 09 tầng nổi, 03 tầng hầm.
 • Năm 2013, hoàn thành GPMB khu Tập thể Bãi Dâu thu hồi 2.500 m2. Vị trí này sẽ xây dựng tòa nhà 9 tầng bố trí cho khoa Thận tiết niệu và khoa Thận nhân tạo, xây dựng khu nhà để xe cao tầng phục vụ cho CBVC bệnh viện.
 • Năm 2011, triển khai xây dựng tòa nhà Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch trẻ em với quy mô 19 tầng nổi  và 02 tầng hầm. Ngày 30/12/2015, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã cắt băng khánh thành tòa nhà.
 • Năm 2015, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng thành Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, với diện tích hơn 1000 m2 đáp ứng hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước. Hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp cổng, tường, rào, hè đường... Tiếp nhận 02 cơ sở cũ của Tỉnh Hà Nam để cải tạo thành Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở II và Trường Cao đẳng y tế Bệnh viện Bạch Mai cơ sở II.