1. Địa chỉ: Tầng 2 Khu Hành chính - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 04.38693731 - 6223 hoặc 04.35765015

3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:

 IMG 7063
ThS. Bùi Minh Thu
Trưởng phòng
 
1C5O3727ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

             Phó trưởng phòng 

Quang

CN. Đỗ Xuân Quang
Phó trưởng phòng 

 
 
2
 
tt.jpg

 

Lịch sử phát triến

 
 • Ngày 02/01/2007, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai đã ký quyết định số 11/ QĐ-BM bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Loan giừ chức vụ Điều duờng tnrởng bệnh viện.
 • Ngày 30/11/2011, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai đã ký quyết định số 1264/ QĐ-BM bổ nhiệm Bà Bùi Minh Thu giữ chức vụ Điều duờng tnrởng bệnh viện. Chức năng nhiệm vụ:
 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều duờng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc nguời bệnh toàn diện theo quy định;
 • Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc nguời bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều duờng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Đôn đốc, kiểm tra điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tu tiêu hao cho công tác chăm sóc điều duờng và phục vụ nguời bệnh. Giám sát chất luợng dụng cụ, vật tu tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Phối họp với Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo huớng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công tnrớc khi tuyển dụng;
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc nguời bệnh trong bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đuợc Giám đốc bệnh viện phân công. Thành tựu 5 năm gần đây:
 • Huân chuơng Lao động hạng Nhì năm 2015;
 • Bằng khen của Thủ tuớng Chính phủ năm 2011;
 • Bằng khen của Bộ truởng Bộ Y tế các năm 2010, 2013, 2014;
 • Chi hội Điều duờng bệnh viện đuợc Trung uơng hội Điều duờng Việt Nam và Hội Điều duờng Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc năm 2010;
 • Liên tiếp đạt tập thể Lao động xuất sắc từ năm 2010 đến nay;

 

Đặc biệt trong 5 năm gần đây, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể ĐD/HS/KTV bệnh viện đã vuợt qua mọi khó khăn khách quan để đạt đuợc một số thành tích nổi bật:

 
 1. Đội ngũ điều duờng cùng tập thể giáo su, bác sỹ cứu chừa, chăm sóc thành công nhiều ca bệnh nặng nguy kịch: Ca bệnh truyền nhầm nhóm máu, bệnh nhi sốc phản vệ pha 2, trẻ sơ sinh non tháng suy hô hấp suy tuần hoàn nhiễm khuẩn huyết, nguời bệnh sốt rét nặng kháng thuốc có biến chứng, nguời bệnh ngộ độc vi nấm, nguời bệnh ngừng tuần hoàn lần 3 do ngộ độc thuốc chống trầm cảm, bệnh nhân ngừng tim ngừng thở bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt, ca IVF đầu tiên năm 2014, nguời bệnh chạy thận chu kỳ năm sinh con. Xây dựng và triển khai thực hiện quy trình chăm sóc nguời bệnh ghép thận, ghép tủy, ghép tế bào gốc.
 2. Đón tiếp, chăm sóc thành công nhiều tnrờng hợp dịch bệnh nguy hiểm, góp phần khống chế dịch bệnh (Dịch sởi năm 2014, dich sốt xuất huyết năm 2013, 2015).
 3. Phát triển đội ngũ chuyên gia điều duờng hồi sức, cấp cứu, chống độc, phục hồi chức năng, hô hấp, thần kinh, truyền nhiễm, tim mạch... tham gia chăm sóc nguời bệnh, đào tạo tại bệnh viện Bạch Mai và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cho các bệnh viện tuyến duới.
 4. Cập nhật và chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật điều duờng cơ bản tại bệnh viện Bạch Mai.
 5. Phối hợp xây dựng và áp dụng hiệu quả quy trình ISO và quy trình kỹ thuật điều duờng chuyên khoa. Nhiều sáng kiến cải tiến đuợc ứng dụng hiệu quả trong chăm sóc nguời bệnh.
 6. Xây dựng và triển khai thực hiện quy định liên quan đến chăm sóc nguời bệnh theo thông tu 07/2011 - BYT.
 7. Xây dựng và hoàn thiện cuốn tài liệu “Một số kỹ thuật thực hành chăm sóc nguời bệnh ” áp dụng thục hành cho 26 đơn vị lâm sàng.
 8. Xây dựng cuốn “Sổ tay giao tiếp của điều duờng, hộ sinh, kỹ thuật viên bệnh viện Bạch Mai”.
 9. Trọng tâm nâng cao chất luợng công tác kiểm tra, giám sát chất luợng chăm sóc nguời bệnh tại các đơn vị bằng nhiều giải pháp.
 10. Nâng cao năng lực và đổi mới phuơng pháp quản lý điều duờng cho đội ngũ điều duờng tnrởng, kỹ thuật viên tnrởng. Tổ chức tham quan học tập tại các bệnh viện trong và ngoài nuớc theo chuyên đề.
 11. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và họp tác quốc tế: Thành lập màng luới nghiên cứu khoa học điều duờng, đào tạo năng lực cho mạng luới viên những kiến thức nghiên cứu khoa học cơ bản, nâng cao. Số luợng đề tài nghiên cứu khoa học tăng đều hàng năm. Tổ chức thành công 2 hội nghị nghiên cứu khoa học. Tổ chức 4 hội thảo quốc tế về an toàn nguời bệnh, truyền dịch trị liệu. Sinh hoạt khoa học điều duờng theo chuyên đề trở thành thuờng quy lquý/1 lần.
 12. Tổ chức thuờng quy hội thảo trực tuyến chuyên đề chăm sóc nguời bệnh các chuyên khoa với 11 bệnh viện vệ tinh 1 tháng/lần, đào tạo trực tuyến với Đại học Sanữancisco - Hoa Kỳ 1 quý/lần.
 13. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, đổi mới thái độ phục vụ nguời bệnh của điều duờng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý bệnh viện. 
dd4.jpg
dd5.jpg
dd6.jpg
dd7.jpg
dd8.jpg