1. Địa chỉ: Tầng M - Nhà K1 - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 0949415885  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cơ cấu tổ chức: Tổng số: 12 nhân viên, Trong đó: 04 Thạc sỹ, 08 Kỹ sư.

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

L TDao

ThS. Lê Thành Đạo
Phụ trách Phòng

Pn Son

ThS. Phạm Ngân Sơn
Chủ tịch Công đoàn

7. Chức năng nhiệm vụ của phòng:

 • Tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện về:
  • Kế hoạch hoạt động CNTT chung của Bệnh viện.
  • Phương hướng phát triển CNTT của Bệnh viện.
  • Giám sát và triển khai các ứng dụng CNTT của Bệnh viện
 • Quản lý toàn bộ hệ thống mạng máy tính Bệnh viện:
  • Phòng có nhiệm vụ điều hành toàn bộ hệ thống mạng trong Bệnh viện.
  • Xây dựng hệ thống quản lý thông tin bệnh viện thống nhất, tập trung dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
  • Tổ chức quản lý toàn bộ hệ thống máy vi tính, máy chủ, thiết bị mạng trong Bệnh viện.
  • Tổ chức đấu thầu, mua sắm các trang thiết bị liên quan đến hệ thống mạng, máy tính, phần mềm quản lý trong bệnh viện theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.
 • Xây dựng phát triển mở rộng và bảo trì hệ thống
  • Kết hợp, giám sát, kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì, thay thế hoặc nâng cấp máy tính và thiết bị tin học để đảm bảo chất lượng cho sự hoạt động tốt của hệ thống mạng.
  • Hợp tác, xây dựng, triển khai, giám sát, bảo trì các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn cũng như quản lý.
  • Hợp tác với các đơn vị trong nước: phát triển và mở rộng các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
 • Đào tạo và hợp tác quốc tế
  • Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo tin học cho cán bộ, công chức để đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT trong y tế.
  • Tham gia và thực hiện các nghiên cứu khoa học về ứng dụng tin học trong y tế
  • Lập dự án, triển khai thực hiện các hợp tác trong và ngoài nước về công tác tin học.
  • Triển khai các dự án ứng dụng CNTT của bệnh viện.

8. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của phòng:

 • Để đáp ứng nhu cầu phát triển bệnh viện, theo Đề án quy hoạch tổ chức bệnh viện giai đoạn 2010 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Phòng Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 894/QĐ-BM ngày 01/01/2010. Phòng NCKH & CNTT do GS.TS. Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh phụ trách.
 • Ngày 09/02/2018 phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 456/QĐ-BM

9. Những thành tích nổi bật:

 • Triển khai Dự án Phần mềm Tổng thể Bệnh viện giai đoạn 2013 – 2015: Khảo sát yêu cầu người sử dụng trong toàn Bệnh viện, triển khai tại các Khoa ngoại trú.
 • Triển khai Dự án thí điểm Khám chữa bệnh từ xa sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (PACS) trong khuôn khổ hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA .
 • Quản lý hệ thống mạng Nhà thuốc bệnh viện, hỗ trợ khắc phục sự cố đảm bảo hoạt động ổn định của các quầy thuốc. Hỗ trợ triển khai và chủ động vận hành các hệ  thống CNTT ứng dụng vào quản lý trong toàn Bệnh viện.
 • Xây dựng Dự án Telemedicine tổng thể bệnh viện Bạch mai trong khuôn khổ các dự án bệnh viện vệ tinh. Tổ chức thực hiện các hội thảo, hội nghị dựa trên các công nghệ thông tin như  E-medicine, Telemedicine ...
 • Duy trì công tác bảo dưỡng, thay thế hoặc nâng cấp máy tính và thiết bị tin học để đảm bảo chất lượng cho sự hoạt động tốt của hệ thống mạng toàn bệnh viện.

Mặc dù lực lượng phòng còn mỏng nhưng được sự chỉ đạo sát sao cùng với sự ủng hộ thiết thực của Ban lãnh đạo Bệnh viện, Phòng CNTT đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính của mình, từng bước triển khai các hoạt động mới theo sự phát triển của Phòng cùng với sự phát triển vững chắc của Bệnh viện.