1. Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 04 38688582 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số: 18 nhân viên, Trong đó: 1 Giáo sư, 5 Thạc sỹ, 5 Kỹ sư, 7 Cử nhân.

4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay: 

sep_thong.jpg

GS. TS. Phạm Minh Thông
Phó Giám đốc bệnh viện
Phụ trách phòng 

 long.jpg

ThS. BS. Trần Long
Phó trưởng phòng 
 
                     

thu.jpg

ThS. BS. Lê Anh Thư
Phó trưởng phòng 
Chủ tịch Công đoàn 

 lien.jpg

CN. Phạm Thị Bích Liên
Phụ trách hành chính 
 

 son.jpg

CN. Nguyễn Anh Sơn
Bí thư Đoàn thanh niên 

5. Một số hình ảnh của phòng:

tt_cntt.jpg

Tập thể cán bộ nhân viên phòng 

tt_cntt_na.jpg

cntt_nnu.jpg 

 cntt_hd.jpg

 

7. Chức năng nhiệm vụ của phòng:

 • Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch hoạt động về công tác Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin để trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển CNTT và NCKH của bệnh viện.
 • Giám sát và triển khai các ứng dụng CNTT và NCKH của bệnh viện. Lập dự án, 
 • triển khai các dự án ứng dụng CNTT của bệnh viện.
 • Quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống mạng máy tính tại bệnh viện gồm 
 • các mạng máy tính, máy chủ và các thiết bị tin học.
 • Lập kế hoạch và mua sắm các trang thiết bị liên quan đến hệ thống mạng, máy tính, phần mềm quản lý trong bệnh viện theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.
 • Xây dựng hệ thống quản lý thông tin bệnh viện thống nhất tập trung.
 • Xây dựng, phát triển mở rộng và giám sát bảo trì hệ thống mạng, phần cứng 
 • và các phần mềm quản lý.
 • Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực 
 • chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị.
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và kỹ thuật, tổng hợp và báo cáo tiến độ đề tài NCKH trình Giám đốc Bệnh viện.
 • Hoàn tất các thủ tục cần thiết phục vụ cho công tác của Hội đồng khoa học bệnh viện.
 • Tổ chức mạng lưới nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện.
 • Quản lý và tổ chức các hội thảo hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên ngành.

8. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của phòng:

 • Để đáp ứng nhu cầu phát triển bệnh viện, theo Đề án quy hoạch tổ chức bệnh viện giai đoạn 2010 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Phòng Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 894/QĐ-BM ngày 01/01/2010. Phòng NCKH & CNTT do GS.TS. Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh phụ trách.
 • Nghiên cứu khoa học luôn là một chức năng quan trọng nhất của Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng đào tạo của cán bộ bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai cũng là một trong các đơn vị ứng dụng CNTT vào quản lý sớm và hiệu quả của ngành Y tế.

9. Những thành tích nổi bật:

Về nghiên cứu khoa học:

 • Tổ chức thành công các Hội nghị khoa học định kỳ của Bệnh viện, các Hội thảo chuyên ngành, các Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ...
 • Thúc đẩy sự phát triển của công tác NCKH Bệnh viện thông qua đề tài các cấp với hàng trăm đề tài cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước. NCKH đã phối hợp chặt chẽ với Bộ KHCN và Bộ y tế để Bệnh viện trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu về ứng dụng thành công các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị. Tại cơ sở, NCKH phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và một số phòng ban chức năng để các đề tài NCKH được giám sát, triển khai theo đúng tiến độ, góp phần đưa Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị có nhiều dự án, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ lớn nhất trong cả nước.
 • Là đầu mối tổ chức các buổi xét duyệt của Hội đồng về quy trình kỹ thuật mới, các hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế, các đề án trang thiết bị y tế phục vụ cho chẩn đoán và điều trị để đảm bảo theo đúng quy định chặt chẽ về quản lý NCKH,
 • đưa công tác quản lý NCKH trong Bệnh viện phát triển theo hướng tập trung 
 • và chuyên nghiệp, là cấu nối về công tác NCKH giữa các đơn vị trong Bệnh viện và giữa Bệnh viện với các Bộ, Ngành.

Về công nghệ thông tin:

 • Triển khai Dự án Phần mềm Tổng thể Bệnh viện giai đoạn 2013 – 2015: Khảo sát yêu cầu người sử dụng trong toàn Bệnh viện, triển khai tại các Khoa ngoại trú.
 • Triển khai Dự án thí điểm Khám chữa bệnh từ xa sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (PACS) trong khuôn khổ hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA .
 • Quản lý hệ thống mạng Nhà thuốc bệnh viện, hỗ trợ khắc phục sự cố đảm bảo hoạt động ổn định của các quầy thuốc. Hỗ trợ triển khai và chủ động vận hành các hệ  thống CNTT ứng dụng vào quản lý trong toàn Bệnh viện.
 • Xây dựng Dự án Telemedicine tổng thể bệnh viện Bạch mai trong khuôn khổ các dự án bệnh viện vệ tinh. Tổ chức thực hiện các hội thảo, hội nghị dựa trên các công nghệ thông tin như  E-medicine, Telemedicine ...
 • Duy trì công tác bảo dưỡng, thay thế hoặc nâng cấp máy tính và thiết bị tin học để đảm bảo chất lượng cho sự hoạt động tốt của hệ thống mạng toàn bệnh viện.

Mặc dù lực lượng phòng còn mỏng nhưng được sự chỉ đạo sát sao cùng với sự ủng hộ thiết thực của Ban lãnh đạo Bệnh viện, Phòng NCKH&CNTT đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính của mình, từng bước triển khai các hoạt động mới theo sự phát triển của Phòng cùng với sự phát triển vững chắc của Bệnh viện.