Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai được thành lập theo quyết định số 2799/QĐ-BYT ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tên giao dịch

 • Tên tiếng việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến
 • Tên tiếng anh: Training and Direction of healthcare activities center
 • Tên viết tắt: TDC
 • Địa chỉ giao dịch: Toà nhà D5- Bệnh viện Bạch Mai

Số 78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.8686391                 

Website: http://bachmai.edu.vn/

I. Tổ chức, nhân lực

1. Sơ đồ tổ chức

2. Nhân lực:

 • Biên chế của Trung tâm sẽ theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm.
 • Hiện tại Trung tâm có 29 cán bộ chính thức (trong đó có 25 cán bộ biên chế và 04 cán bộ hợp đồng). Nhân lực của Trung tâm được sắp xếp vào các phòng chức năng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm:

TDC 1003210439

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng

 • Tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, điều phối, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, viên chức, chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới; chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới, cử cán bộ đi luân phiên; thư viện của bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.
 • Là đầu mối trao đổi, hợp tác, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, chỉ đạo tuyến, thư viện với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai.
 • Là đầu mối triển khai xây dựng chương trình, tuyển sinh, quản lý đào tạo. Tổ chức thi kiểm tra, ký cấpchứng nhận, chứng chỉ đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

Trung tâm giúp Giám đốc Bệnh viện thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

A. Đào tạo cán bộ

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều phối và quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình đào tạo:

a) Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế trong và ngoài bệnh viện.

b) Đào tạo chính quy sau đại học: Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, điều dưỡng chuyên khoa và các loại hình đào tạo khác theo chuyên khoa khi được cấp có thẩm quyền cho phép và đúng theo quy định của pháp luật.

c) Đào tạo thực hành sau tốt nghiệp y để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

d) Đào tạo chuyên khoa cơ bản cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y.

e) Đào tạo mô phỏng y học, tiền lâm sàng.

f) Đào tạo từ xa, E-learning

g) Đào tạo quản lý nghiệp vụ liên quan đến khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng, kỹ năng mềm và các hình thức đào tạo khác cho các đối tượng có nhu cầu: ngoại ngữ, y công, lao động đi nước ngoài,…

h) Phối hợp với các Trường đại học Y, Dược và các đơn vị khác triển khai đào tạo thực hành cho trình độ tiến sĩ y học, BSCKII, thạc sĩ y học, BSCKI, điều dưỡng, kỹ thuật y đại học, cao đẳng.

 • Quản lý các đối tượng học sinh, sinh viên, học viên đến học, thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai.
 • Phối hợp với các đơn vị trực thuộc bệnh viện xác định nhu cầu, lập kế hoạch, xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả đào tạo cho các đối tượng học viên đến từ các cơ sở y tế khác; tư vấn với Giám đốc bệnh viện về việc phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện Bạch Mai.

i) Tư vấn về đào tạo, phát triển nhân lực y tế phục vụ khám chữa bệnh.

k) Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế

l) Cấp Bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo/kỹ thuật chuyển giao cho các đối tượng học viên;

m) Quản lý việc cấp giấy xác nhận thực hành phục vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề

n) Xác nhận thời gian học tập cho các đối tượng học viên, sinh viên.

p) Tổ chức các sinh hoạt khoa học chuyên môn, hội nghị, hội thảo y khoa liên tục trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế

q) Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

C) Chỉ đạo tuyến

a) Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý tập trung công tác chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công

c) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.

d) Tham gia hỗ trợ tuyến trược tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan

e) Phối hợp với các chuyên khoa của bệnh viện tổ chức thực hiện đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ tuyến dưới; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hướng về cộng đồng.

f) Tổ chức các hội nghị, hội thảo về chuyên môn, quản lý, sinh hoạt khoa học có mời tuyến dưới tham dự, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nghiên cứu khoa học lồng ghép với chỉ đạo tuyến.

g) Tư vấn và chuyển giao mô hình quản lý chỉ đạo tuyến đến các bệnh viện.

h) Là đầu mối triển khai Quyết định số 1816/2008/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

i) Phát triển các loại hình hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai đến các tuyến:

 • Hỗ trợ chuyên môn đột xuất cho BV tuyến dưới khi vượt quá khả năng điều trị của cơ sở. Do tình trạng bệnh nhân hoặc điều kiện địa lý…mà không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên được.
 • Hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới (đối với các hoạt động không tiến hành theo phương thức luân phiên cán bộ): triển khai các kỹ thuật chuyên sâu (Tim mạch, CĐHA, GPB - TBH, Cấp cứu,…), xây dựng và hoàn thiện các phòng kỹ thuật, thủ thuật đạt chuẩn, các hoạt động phối hợp tập huấn ngắn hạn và cầm tay chỉ việc tại chỗ (hướng dẫn bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị…).
 • Tổ chức hội chẩn chuyên môn với tuyến dưới thông qua các kênh: trực tiếp, từ xa, qua mạng …
 • Tổ chức đào tạo tập huấn về phòng chống dịch, thảm họa cho cán bộ y tế và cán bộ liên quan của các vùng có dịch bệnh
 • Tổ chức các đoàn cán bộ hỗ trợ chuyên môn cho các vùng có dịch bệnh, thảm hoạ, thiên tai...khi có chỉ đạo từ Bộ Y tế hoặc đề xuất hỗ trợ của tuyến dưới.
 • Tổ chức các đoàn khám chữa bệnh sàng lọc tại cộng đồng (đặc biệt các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn).
 • Thực hiện các nghiên cứu về sức khoẻ cộng đồng nhằm tìm các giải pháp can thiệp hiệu quả về y tế.
 • Phối hợp với các trường học tổ chức nói chuyện cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ.
 • Xây dựng các Dự án, Đề án y tế hướng về cộng đồng.

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình Giám đốc bệnh viện, Bộ Y tế.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

D) Thư viện, học liệu

Phát triển thư viện, thư viện điện tử và nguồn học liệu phục vụ công tác giảng dạy đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Bạch Mai

E) Truyền thông, giáo dục sức khỏe

Theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng và các công tác chương trình dự án chỉ đạo tuyến, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

F) Hợp tác quốc tế

a) Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển chuyên môn.

b) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

c) Xây dựng, báo cáo Giám đốc bệnh viện: Kế hoạch đoàn ra, vào theo chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ của Trung tâm đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định.

d) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công chỉ đạo của bệnh viện.

III. Cơ sở vật chất - Trang thiết bị

Trung tâm sử dụng, quản lý toàn bộ 5 tầng thuộc tòa nhà Trung tâm (trong đó Dự án NORRED giai đoạn 2013-2019 tài trợ nâng cấp tầng 4 và tầng 5 phục vụ hoạt động mô phỏng và tiền lâm sàng).

TT CDT NCKH

 • Các phòng trong tòa nhà được sử dụng làm trụ sở làm việc của cán bộ viên chức Trung tâm, các giảng đường, phòng tiền lâm sàng, thư viện điện tử, ... phục vụ công tác đào tạo, hội thảo, hội nghị, sinh hoạt khoa học.
 • Hệ thống trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị mô phỏng – tiền lâm sàng, phương tiện, giảng đường phục vụ công tác đào tạo – chỉ đạo tuyến, hội nghị, hội thảo khá đầy đủ và đang tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện.
 • Một số hình ảnh hội trường; tư vấn khám, chữa bệnh từ xa:

Gioi thieu TDC dang Website Updated 13.10

 • Một số hình ảnh trang thiết bị mô phỏng – tiền lâm sàng:

Gioi thieu TDC dang Website Updated 13.101

IV. CÁC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:

TDC luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã được tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai:

-          Huân chương Lao động hạng 2 - Năm 2018.

-          Huân chương Lao động hạng 3 - Năm 2007.

-           Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Năm 2004, 2011.

-           Bằng khen của Bộ Y tế các năm 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015,2016,2017,2018,2019.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng vì thành tích trong cuộc vận động "Tăng cường cán bộ Y tế về cơ sở công tác" - Năm 2011.

-          Bằng khen của Bộ Y tế vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1816 các năm 2008, 2009, 2010 và 2011.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng vì thành tích xuất sắc trọng việc thực hiện Đề án BV Vệ tinh giai đoạn 2009 – 2013 và giai đoạn 2013-2018.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng hoàn thành xuất sắc trong công tác Đào tạo sau đại học tại Bệnh viện giai đoạn 2010-2016.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng – Năm 2018.

-          Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng đã có thành tích xuất sắc trong hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn ngành Quân Y Hải quân giai đoạn 2015-2018.

-          Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ kỹ thuật, góp phần phát triển ngành Y tế Tuyên Quang - Năm 2007.

-          Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Lào Cai về thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh tại tỉnh Yên Bái theo Đề án 1816 cử cán bộ luân phiên - Năm 2009.

-          Bằng khen của Chỉ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng đã có thành tích trong công tác triển khai và thực hiện xây dựng   một số Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009-2013.

-          Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế và UBND các tỉnh Tuyên Quang; Nam Định; Lào Cai; Nghệ An; Hưng Yên; Bắc Ninh; Sơn La; Hà Nội cho một số cá nhân và tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trong việc triển khai đề án BV Vệ tinh giai đoạn 2009 - 2013.

-          Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về thành tích trong hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang - Năm 2013.

-          Tập thể lao động xuất sắc từ năm 1999-2019.

-          Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai công tác quản lý chất lượng theo ISO - Năm 2010.

-           Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng hoàn thành xuất sắc trong công tác triển khai công tác Đào tạo sau Đại học tại bệnh viện - Năm 2011.

-          Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , Chi bộ trong sạch vững mạnh các năm 2013, 2015,2017, 2018, 2019

-        Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức và triển khai hợp tác, hỗ trợ phát triển chuyên môn ngành Quân Y Hải quân - Năm 2018.

-       Giấy khen do Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tặng đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020.