1. Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai
 2. Điện thoại: 0438686391          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Giới thiệu:

  Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC) được thành lập theo Quyết định số 2799/QĐ-BYT ngày 04/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên cơ sở sáp nhập Phòng Chỉ đạo tuyến (thành lập 19/8/1998) và Trung tâm đào tạo (được thành lập 14/2/2005) thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

  Tên giao dịch tiếng việt: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai

  Tên giao dịch tiếng anh: Training and Direction of Healthcare Activities Center

  Viết tắt: TDC

 4. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: 
  • Biên chế của Trung tâm sẽ theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm.
  • Hiện tại Trung tâm có 30 cán bộ chính thức, 1 cán bộ học việc. Nhân lực của Trung tâm được sắp xếp vào các phòng chức năng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm.
  • Trình độ: 01 PGS.TS; 03 TS; 13 Thạc sĩ; 02 BS; 10 CN; 01 KTV; 01 KS
 5. Sơ đồ tổ chức:

SDTC

5. Ban lãnh đạo Trung tâm:

 Untitled 123TDC

TT 123TDC

6. Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Bạch Mai có chức năng giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, thư viện của bệnh viện.

Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

Nhiệm vụ chính:

(1).   Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện Bạch Mai:

 • Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế
 • Đào tạo luân vòng cho bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp
 • Đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề
 • Đào tạo chuyên khoa định hướng cho bác sĩ, điều dưỡng
 • Đào tạo tiền lâm sàng.
 • Đào tạo kỹ năng chức năng và các hình thức đào tạo khác cho các đối tượng có nhu cầu: y công, lao động đi nước ngoài,...
 • Quản lý học viên hệ chính quy của Trường Đại học Y, Đại học Dược Hà Nội, các Trường  cao đẳng, Trung cấp y đến thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai.

(2).   Điều phối và quản lý tập trung công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện:

 • Đi tuyến và luân phiên cán bộ y tế về cơ sở
 • Thông tin bệnh nhân chuyển tuyến
 • Chuyển giao kỹ thuật
 • Các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 • Các hoạt động hỗ trợ tuyến dưới đột xuất khác khi có yêu cầu

(3).   Xây dựng và triển khai các Đề án, Dự án  tăng cường năng lực y tế

(4)   Tổ chức, quản lý tập trung các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học có mời tuyến dưới tham dự.

(5).  Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

(6).  Tư vấn về đào tạo, chỉ đạo tuyến liên quan đến sức khoẻ.

(7).  Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực

khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.

7. Cơ sở vật chất - Trang thiết bị

Trung tâm sử dụng, quản lý toàn bộ 5 tầng thuộc tòa nhà Trung tâm Đào tạo: 03 tầng dưới do JICA tài trợ xây dựng với tổng diện tích 1910,82 m2, được khánh thành ngày 06/01/2005 và đưa vào sử dụng ngày 14/02/2005; Dự án NORRED giai đoạn 2013-2019 tiếp tục tài trợ nâng cấp thêm 02 tầng trên tòa nhà Trung tâm Đào tạo phục vụ hoạt động mô phỏng và tiền lâm sàng.

Các phòng trong tòa nhà được sử dụng làm trụ sở làm việc của cán bộ viên chức Trung tâm, các giảng đường, phòng tiền lâm sàng, thư viện điện tử, ... phục vụ công tác đào tạo, hội thảo, hội nghị, sinh hoạt khoa học.

Hệ thống trang thiết bị, phương tiện, giảng đường phục vụ công tác đào tạo, hội nghị, hội thảo khá đầy đủ và đang được hoàn thiện.

HD 1235TDC

8. CÁC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:

TDC luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã được tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai:

 • Huân chương Lao động hạng 2 - Năm 2018 
 • Huân chương Lao động hạng 3 - Năm 2007
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Năm 2004, 2011 
 • Bằng khen của Bộ Y tế các năm 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 • Bằng khen của Bộ Y tế tặng vì thành tích trong cuộc vận động "Tăng cường cán bộ Y tế về cơ sở công tác" - Năm 2011
 • Bằng khen của Bộ Y tế vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1816 các năm 2008, 2009, 2010 và 2011