Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Bạch Mai (TDC) được thành lập theo Quyết định số: 2191/QĐ-BM do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ký ngày 08/9/2020 trên cơ sở sáp nhập Phòng Chỉ đạo tuyến (thành lập 19/8/1998), Trung tâm đào tạo (được thành lập 14/2/2005) và Phòng Nghiên cứu khoa học (thành lập ngày 09/2/2018) thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Tên giao dịch

- Tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học

-  Tiếng Anh: Training, Direction of Healthcare Activities and Research Center

- Viết tắt: TDC

I. Tổ chức, nhân lực

1. Sơ đồ tổ chức

2. Nhân lực:

 • Biên chế của Trung tâm sẽ theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm.
 • Hiện tại Trung tâm có 30 cán bộ chính thức (trong đó có 27 cán bộ biên chế và 03 cán bộ hợp đồng). Nhân lực của Trung tâm được sắp xếp vào các phòng chức năng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm:

Gioi thieu TDC dang Website Updated 13.110

II. Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Bạch Mai có chức năng giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tạp chí y học lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng và thư viện của bệnh viện.

Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

Nhiệm vụ chính:

(1).    Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện Bạch Mai:

 • Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế
 • Đào tạo chính quy sau đại học hệ thực hành
 • Đào tạo thực hành lâm sàng cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y mới tốt nghiệp
 • Đào tạo mô phỏng, tiền lâm sàng.
 • Đào tạo kỹ năng chức năng và các hình thức đào tạo khác cho các đối tượng có nhu cầu: y công, lao động đi nước ngoài,...
 • Quản lý học viên hệ chính quy của Trường Đại học Y, Đại học Dược Hà Nội, các Trường cao đẳng, Trung cấp y đến thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai.

(2).    Điều phối và quản lý tập trung công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao công nghệ Y học:

 • Đi tuyến và luân phiên cán bộ y tế về cơ sở
 • Thông tin bệnh nhân chuyển tuyến
 • Chuyển giao công nghệ y học
 • Các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 • Các hoạt động hỗ trợ tuyến dưới đột xuất khác khi có yêu cầu

(3).    Xây dựng và triển khai các Đề án, Dự án tăng cường năng lực y tế

(4).    Tổ chức, quản lý tập trung các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học có mời tuyến dưới tham dự.

(5).    Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và thử nghiệm lâm sàng.

(6).   Thư viện, học liệu.

(7).   Tạp chí y học lâm sàng.

(8).    Tư vấn về đào tạo, chỉ đạo tuyến liên quan đến sức khoẻ.

(9).    Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực

khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức

trong nước và quốc tế.

III. Cơ sở vật chất - Trang thiết bị

 • Trung tâm sử dụng, quản lý toàn bộ 5 tầng thuộc tòa nhà Trung tâm (trong đó Dự án NORRED giai đoạn 2013-2019 tài trợ nâng cấp tầng 4 và tầng 5 phục vụ hoạt động mô phỏng và tiền lâm sàng).

 

TT CDT NCKH

 • Các phòng trong tòa nhà được sử dụng làm trụ sở làm việc của cán bộ viên chức Trung tâm, các giảng đường, phòng tiền lâm sàng, thư viện điện tử, ... phục vụ công tác đào tạo, hội thảo, hội nghị, sinh hoạt khoa học.
 • Hệ thống trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị mô phỏng – tiền lâm sàng, phương tiện, giảng đường phục vụ công tác đào tạo – chỉ đạo tuyến, hội nghị, hội thảo khá đầy đủ và đang tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện.
 • Một số hình ảnh hội trường; tư vấn khám, chữa bệnh từ xa:

Gioi thieu TDC dang Website Updated 13.10

 • Một số hình ảnh trang thiết bị mô phỏng – tiền lâm sàng:

Gioi thieu TDC dang Website Updated 13.101

 

IV. CÁC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:

TDC luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã được tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai:

-          Huân chương Lao động hạng 2 - Năm 2018.

-          Huân chương Lao động hạng 3 - Năm 2007.

-           Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Năm 2004, 2011.

-           Bằng khen của Bộ Y tế các năm 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015,2016,2017,2018,2019.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng vì thành tích trong cuộc vận động "Tăng cường cán bộ Y tế về cơ sở công tác" - Năm 2011.

-          Bằng khen của Bộ Y tế vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1816 các năm 2008, 2009, 2010 và 2011.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng vì thành tích xuất sắc trọng việc thực hiện Đề án BV Vệ tinh giai đoạn 2009 – 2013 và giai đoạn 2013-2018.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng hoàn thành xuất sắc trong công tác Đào tạo sau đại học tại Bệnh viện giai đoạn 2010-2016.

-          Bằng khen của Bộ Y tế tặng có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng – Năm 2018.

-          Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng đã có thành tích xuất sắc trong hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn ngành Quân Y Hải quân giai đoạn 2015-2018.

-           Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ kỹ thuật, góp phần phát triển ngành Y tế Tuyên Quang - Năm 2007.

-          Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Lào Cai về thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh tại tỉnh Yên Bái theo Đề án 1816 cử cán bộ luân phiên - Năm 2009.

-          Bằng khen của Chỉ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng đã có thành tích trong công tác triển khai và thực hiện xây dựng   một số Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009-2013.

-          Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế và UBND các tỉnh Tuyên Quang; Nam Định; Lào Cai; Nghệ An; Hưng Yên; Bắc Ninh; Sơn La; Hà Nội cho một số cá nhân và tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trong việc triển khai đề án BV Vệ tinh giai đoạn 2009 - 2013.

-          Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về thành tích trong hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang - Năm 2013.

-          Tập thể lao động xuất sắc từ năm 1999-2019.

-          Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai công tác quản lý chất lượng theo ISO - Năm 2010.

-           Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng hoàn thành xuất sắc trong công tác triển khai công tác Đào tạo sau Đại học tại bệnh viện - Năm 2011.

-          Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , Chi bộ trong sạch vững mạnh các năm 2013, 2015,2017, 2018.

-          Giấy khen do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức và triển khai hợp tác, hỗ trợ phát triển chuyên môn ngành Quân Y Hải quân - Năm 2018.