1. Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai
  2. Điện thoại: 0438686391          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Biên chế của Trung tâm sẽ theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm, hiện tại Trung tâm có 27 cán bộ chính thức, 01 cán bộ học việc. Nhân lực của Trung tâm được sắp xếp vào các phòng chức năng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm, trình độ: 01 GS.TS; 01 BSCKII; 13 Thạc sĩ; 01 BS; 10 CN; 01 KTV; 01 KS. 
  4. Sơ đồ tổ chức:

SDTC

5. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:

PGS. TS. Vũ Văn Giáp TTHH

PGS. TS. Vũ Văn Giáp
Giám đốc trung tâm từ 5/12/2019

sep thong chuan

GS. TS. Phạm Minh Thông
Phó Giám đốc bệnh viện
Giám đốc trung tâm từ 2015 - 2019

           

sep loi

GS. TS. Đỗ Doãn Lợi
Phó Giám đốc bệnh viện
Giám đốc trung tâm từ 2009 - 2014

 

tien

ThS. Vũ Trí Tiến
Phó giám đốc Trung tâm
Bí thư Chi bộ

        

Ths

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Châu
Phó giám đốc Trung tâm

 

 

nhan

ThS. Vũ Văn Nhân
Chủ tịch Công đoàn

 

Hanh TDC 1

CN. Nguyễn Thị Hạnh
Chánh văn phòng

 

giang

ThS. Phạm Hương Giang
Bí thư đoàn Thanh niên

 
1-526 chuan-346.jpg
1-526 chuan-347.jpg
1-526 chuan-348.jpg