1. Địa chỉ: Tầng 4 Trung tâm hội nghị Quốc tế - Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 043.869 3731 - 6521 or 043.9047643      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

- Tổng số 16 nhân viên, trong đó: 13 biên chế, 03 hợp đồng và viện dinh dưỡng

- Trình độ: Sau đại học: 06, đại học: 04, KTV: 06, Điều dưỡng: 02

4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:

tuyet

TS. BS. Chu Thị Tuyết
Giám đốc trung tâm
từ 2014 đến nay

               

lien

BSCKII. Đinh Thị Kim Liên
Giám đốc trung tâm
từ 2010 - 2014

thanh

 BSCKII. Nguyễn Thị Thế thanh
Phó giám đốc trung tâm

 

Lam

 PGS. TS. Nguyễn Thị Lâm
Phó giám đốc trung tâm

 

mai

 ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
Chủ tịch công đoàn - Điều dưỡng trưởng

 

thanh 1

 ThS. Vũ Thị Thanh
Bí thư đoàn Thanh niên

5. Một số ảnh hoạt động: 
 
1-526 chuan-340.jpg
1-526 chuan-341.jpg
1-526 chuan-342.jpg
1-526 chuan-343.jpg