logo1. Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

2. Điện thoại: 04 627 820 50; 0904616238            
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: Ungthubachmai.com.vn                 Fax: 04 32 25 23 22

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: Tổng số: 80 CBVC bao gồm: 68 CBVC thuộc Trung tâm bao gồm: 01 GS.TS; 02 PGS.TS; 03 TS.BS; 07 ThS.BS; 2 BSCKI; 03 BSCK; 01 KS; 02 KTV; 45 Điều dưỡng; 02 Y công, 12 Cán bộ của Bộ môn Y học hạt nhân - Trường Đại học Y Hà Nội, trong đó có: 01 GS.TS, 03 ThS. BS, 04 BSCK, 03 KTV; 01 CNĐD.

4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:

ha

PGS. TS. Trần Đình Hà
Phụ trách Giám đốc Trung tâm

 

                            

phuong

TS. BS. Phạm Cẩm Phương
Phó Giám đốc Trung tâm

thai

TS. BS. Phạm Văn Thái
Phó Giám đốc Trung tâm

                            

Dai

PGS. TS. Lê Chính Đại
Phó Giám đốc Trung tâm
từ 2007 - 4/2016

 

hue

ThS. Phan Thị Thu Huệ
Điều dưỡng trưởng

     

duong

ThS. Vương Ngọc Dương
Chủ tịch Công đoàn

     

thanh

ThS. Nguyễn Xuân Thanh
Bí Thư Đoàn thanh niên

tt
Tập thể Trung tâm YHHN và Ung bướu năm 2015

1-526 chuan-332.jpg
1-526 chuan-333.jpg
1-526 chuan-334.jpg
1-526 chuan-335.jpg
1-526 chuan-336.jpg
1-526 chuan-337.jpg