Sử dụng quy trình nào. Anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về.

TT TÊN VĂN BẢN MÃ HIỆU
1 QĐ về lẫy mẫu xét nghiệm Hoá sinh QĐHS_01
2 QĐ về thời gian trả kết quả xét nghiệm Hoá sinh QĐHS_02
3 QT nhận bệnh phẩm Huyết học QTHH_01
4 QT trả kết quả và báo cáo kết quả Huyết học QTHH_02
5 QT trả kết quả xét nghiệm Vi sinh QTVS_01

04405104
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
7129
13781
38045
269885
308707
4405104