Sử dụng quy trình nào. Anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về.

Sử dụng quy trình nào. Anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về.

TT

TÊN VĂN BẢN

MÃ HIỆU QT

BIỂU MẪU FILE EXCEL (nếu có)

 1

Qui trình lấy máu xét nghiệm Hóa Sinh

 

File đính kèm

 2

Qui định trả kết quả xét nghiệm Hóa Sinh

 

File đính kèm

 3

Qui trình nhận bệnh phẩm Huyết Học

 

File đính kèm

 4

Qui trình trả kết quả xét nghiệm Huyết Học

 

File đính kèm

 5

Qui định trả kết quả xét nghiệm Vi Sinh

 

File đính kèm


01621169
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
2812
6135
21435
1549821
190952
231646
1621169