Sử dụng quy trình nào, anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về.

Danh mục các văn bản và quy trình Hệ thống

STT Văn bản hệ thống  Mã hiệu

  1 Mục tiêu chất lượng bệnh viện    MTCL

  2 Chính sách chất lượng bệnh viện           CSCL

  3 Sổ tay chất lượng    STCL

  4 QT kiểm soát tài liệu HTQLCL   QT.01.HT

  5 QT quản lý hồ sơ HTQLCL         QT.02.HT

  6 QT đánh giá nội bộ HTQLCL và xem xét của lãnh đạo BV   QT.03.HT

  7 QT thực hiện HĐ khắc phục, phòng ngừa và cải tiến HTQLCL      QT.04.HT

 

STT Quy trình/quy định/hướng dẫn hệ thống Mã hiệu QT           File Excel

  1 Quy định viết báo cáo đề tài NCKH cấp cơ sở tại BVBM     QĐ.01.HT

  2 Quy định quản lý sự cố y khoa    Đang cập nhật

  3 Quy định vận chuyển BN an toàn QĐ.03.HT

  4 Quy định quản lý trang thiết bị y tế tại các đơn vị       QĐ.04.HT

  5 Hướng dẫn bàn giao trực điều dưỡng tại khoa HD.01.HT

  6 Hướng dẫn thực hiện tiêm an toàn         HD.02.HT

  7 QT xử lý công văn đi và đến tại Bệnh viện Bạch Mai QT.05.HT

  8 QT thanh toán chi phí        QT.06.HT

  9 QT tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, đề nghị   QT.07.HT

 10 QT đánh giá sự hài lòng của người bệnh          QT.08.HT

 11 QT tuyển dụng lao động    QT.09.HT

 12 QT đào tạo lại cho cán bộ nhân viên bệnh viện           QT.10.HT

 13 QT quản lý, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị                    QT.11.HT

 14 QT quản lý vật tư trang thiết bị y tế                 QT.12.HT

 15 QT quản lý công tác trực tại bệnh viện             QT.13.HT

 16 QT quản lý công tác chăm sóc và điều trị NB tại các khoa lâm sàng        QT.14.HT

 17 QT bình bệnh án     QT.15.HT

 18 QT tổ chức hội chẩn chuyên môn QT.16.HT

 19 QT xử lý sự cố chuyên môn        Đang cập nhật

 20 QT kiểm thảo tử vong       QT.18.HT

 21 QT lập kế hoạch     QT.19.HT

 22 QT xây dựng và cập nhật tài liệu chuyên môn QT.20.HT

 23 QT tổ chức họp, hội thảo, hội nghị chuyên môn kỹ thuật      QT.21.HT

 24 QT giải quyết chế độ BHYT cho bệnh nhân cấp cứu  QT.22.HT

 25 QT quản lý và sử dụng thuốc GLIVEC  QT.23.HT       BM QT.23.HT

 26 QT thu và nộp viện phí      QT.24.HT       BM QT.24.HT

 27 QT hoàn trả viện phí cho BN ngoại trú   QT.25.HT      BM QT.25.HT

 28 QT quản lý thuốc tủ trực   QT.26.HT

 29 QT bình phiếu chăm sóc    QT.27.HT      

 30 QT sửa chữa, khắc phục sự cố     QT.28.HT       BM QT.28.HT

 31 QT quản lý vật tư tiêu hao y tế    QT.29.HT

 32 QT cử CBVC đi công tác và học tập trong và ngoài nước QT.30.HT

 33 QT xét thi đua, khen thưởng tại BVBM QT.31.HT

 34 QT đăng ký, phê duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở          QT.32.HT

 35 QT nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở QT.33.HT

 36 QT báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nằm nội trú  QT.34.HT

 37 QT thanh toán chế độ ăn, uống của người bệnh nằm viện     QT.35.HT

 38 QT quản lý tập trung đồ vải y tế  QT.36.HT

 39 QT quản lý tập trung dụng cụ y tế                    QT.37.HT BM QT.37.HT

 40 QT quản lý bông, băng, gạc và hóa chất khử khuẩn    QT.38.HT

 41  QT quản lý chất thải rắn y tế       QT.39.HT

 42  QT triển khai vệ sinh tay trong bệnh viện                   QT.40.HT

 43 QT kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn         QT.41.HT

 44 QT giám sát vi sinh môi trường bệnh viện        QT.42.HT

 45 QT giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện      QT.43.HT

 46 QT đào tạo KSNK cho mạng lưới viên KSNK của BVBM   QT.44.HT

 47 QT phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ      QT.45.HT

 48 QT giao ban điều dưỡng trưởng bệnh viện       QT.46. HT

 49 QT cập nhật giá trên phần mềm thanh toán viện phí trong bệnh viện QT.47.HT

 50 QT thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ y tế                   QT.48.HT

 51 QT hủy thiết bị máy tính máy in trong BV       QT.49.HT

 52 QT thủ tục thanh toán cho BN ra viện              QT.50.HT

 53 QT sử dụng thử vật tư tiêu hao    Đang cập nhật

 54 QT điều dưỡng trưởng đơn vị đi buồng            QT.52.HT

 55 QT giao ban điều dưỡng    QT.53.HT

 56 QT lĩnh và thực hiện thuốc tại các đơn vị lâm sàng  QT.54.HT     BM QT.54.HT

 57 QT quản lý thuốc tủ trực tại các đơn vị lâm sàng                  Đang cập nhật

 58 QT thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình          QT.56.HT

 59 QT hủy tài sản, vật tư (thuộc quản lý của phòng HCQT)       QT.57.HT

 60 QT rà soát, tính chi phí KCB của NB có thẻ BHYT    QT.58.HT

 61 QT xét duyệt đề tài thử nghiệm lâm sàng                   QT.59.HT

 62 QT thẩm định sửa đổi bổ sung đề cương nghiên cứu TNLS   QT.60.HT

 63 QT dự trù va lĩnh máu và chế phẩm máu                    QT.61.HT

 64 QT đổi trả lại máu- chế phẩm máu                   QT.62.HT

 65 QT tiếp nhận và giải quyết tố cáo trong khám bệnh, chữa bệnh     QT.63.HT

 66 QT tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trong khám bệnh, chữa bệnh QT.64.HT

 67 QT xử lý sự cố trong truyền máu           QT.65.HT


02418196
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
2540
6888
49786
217741
277678
2418196