1. Bảng giá dịch vụ áp dụng tại bệnh viện Bạch Mai: Download
  2. Công văn đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế: Download
  3. Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Download
  4. Công văn số 1044/BYT-KH-TC ngày 29/2/2116 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Download
  5. Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám chữa bệnh: Download 1,  Download 2
  6. Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 cùa Bộ Trưởng Bộ Y tế V/v quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật thủ thuật: Download 1,  Download 2,  Download 3
  7. Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc: Download 1,  Download 2
  8. Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 8/3/2016, Quyết định 984/QĐ-BYT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 1 và đợt 2): Download 1, Download 2,  Download 3
  9. Hướng dẫn bổ sung danh mục hồ sơ thanh toán các khoản chi mua sắm hàng hóa dịch vụ: Download

 


02118344
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
7316
8358
22257
194027
286101
2118344