Các thiết bị đặt ở Bệnh viện Bạch Mai đều rơi vào tình trạng quá tải nên không thể lạm dụng được các chỉ định để làm lợi cho bệnh viện. Các chi phí điều trị từ máy xã hội hóa đều được BHYT thanh toán.

Xã hội hóa trang thiết bị y tế đã khiến bộ mặt của các bệnh viện thay đổi, người bệnh được hưởng các kỹ thuật cao. Tuy nhiên nó cũng để lại nhiều tồn tại hạn chế như lạm dụng các xét nghiệm cận lâm sàng, có sự “bắt tay” của bệnh viện với doanh nghiệp đặt máy tạo ra nhóm lợi ích.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền – Phó giám đốc phụ trách tài chính của Bệnh viện Bạch Mai, công tác xã hội hóa của Bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện tốt, không có lạm dụng bởi thiết bị nào đặt vào cũng trong tình trạng quá tải.

Người bệnh xếp hàng chờ xét nghiệm

Thưa ông, mô hình xã hội hoá y tế mang lại nhiều ưu việt cho sự phát triển y tế, giúp người bệnh được sử dụng các kỹ thuật y tế thiết bị cao. Công tác xã hội hoá y tế thiết bị y tế ở bệnh viện Bạch Mai thực hiện như nào?

Ông Nguyễn Ngọc Hiền: Xã hội hóa rất rộng, tôi chỉ chia sẻ về xã hội hóa trang thiết bị y tế.

Xã hội hóa y tế xuất phát từ chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt Chính phủ ban hành nghị định 43 năm 2006 về quyền tự chủ của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy và tài chính và đơn vị được phép xã hội hoá các hoạt động y tế, trong đó có mảng về trang thiết bị y tế.

Đối với bệnh viện Bạch Mai, nguồn kinh phí hàng năm do nhà nước cấp nhỏ, hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu KCB của nhân dân, đặc biệt là nhu cầu kỹ thuật cao phục vụ người bệnh nên Bệnh viện chủ trương xã hội hóa. Và chỉ chục năm nay, bộ mặt Bệnh viện đã thay đổi hẳn.

Người bệnh được lợi nhất khi họ không phải ra nước ngoài điều trị, được hưởng các kỹ thuật cao ngay trong nước. Các bệnh nhân ở nước ngoài cũng sang Việt Nam thực hiện các kỹ thuật này như phẫu thuật dao quay gama trong điều trị u não mà ít nước trong khu vực có thể làm được.

Tại Bệnh viện Bạch Mai tỷ lệ thiết bị y tế theo hình thức liên doanh, liên kết chiếm bao nhiêu phần trăm so với thiết bị được nhà nước đầu tư, thưa ông?

Bệnh viện chưa có thống kê cụ thể về số máy móc do xã hội hóa chiếm bao nhiêu phần nhưng đa số các máy móc kỹ thuật cao, có cái lên tới vài chục tỷ đồng đều từ nguồn xã hội hóa.

Việc đặt máy, liên kết với các doanh nghiệp ở ngoài vào, Bệnh viện lựa chọn theo tiêu chí nào?

Đối với Bệnh viện Bạch Mai việc thực hiện xã hội hóa thông qua chủ trương của Đảng uỷ, bam giám đốc, công đoàn của bệnh viện. 

Hình thức doanh nghiệp đầu tư số máy, bệnh viện cung cấp nơi đặt máy, nhân lực và đặc biệt là dùng uy tín của bệnh viện. Còn nguồn nữa là bệnh viện tự mua máy.

Các trang thiết bị đều thông qua hội động khoa học đáp ứng các tiêu chí:

Thứ nhất: Bệnh viện lựa chọn máy phải có nhu cầu cao cho người bệnh.

Thứ hai: Những thiết bị phải tiên tiến, mới nhất và những máy đó bệnh viện phải có đủ năng lực sử dụng, đây là về con người.

Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng của dịch vụ đó, chất lượng gồm có máy móc, thiết bị, chất lượng nhân sự sử dụng máy, đảm bảo an toàn về môi trường mới lựa chọn.

Làm thế nào kiểm soát những máy móc hiện đại này để không trở thành máy “chém”, khiến bệnh nhân phải chi trả viện phí cao, thưa ông?

Tôi khẳng định việc xã hội hóa bệnh nhân luôn được lợi. Các máy xã hội hóa đều được bảo hiểm y tế thanh toán theo khung của Bộ Y tế. Người bệnh đồng chi trả theo đúng luật BHYT. Một số máy khi hết thời gian khấu hao, bệnh viện sẽ giảm giá dịch vụ.

Một điều nữa người dân lo đó là lạm dụng các kỹ thuật, xét nghiệm nhưng ở Bệnh viện Bạch Mai không có việc lạm dụng vì các chỉ định của bác sĩ đều được kiểm soát và theo đúng bệnh.

Bác sĩ không thể “móc ngoặc” với doanh nghiệp lạm dụng được vì mọi thu chi đều do bệnh viện thu về.

Một ngày, khoảng 20.000 khoản thu đều được tôi kiểm soát chặt chẽ vào cuối ngày. Bác sĩ chẳng có lợi gì thì sao họ phải lạm dụng?

Mặt khác, các máy xã hội hóa của bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, không thể còn thời gian cho chỉ định thừa, lạm dụng nó.

Chúng tôi luôn kiểm soát chất lượng, giá cả, theo nguyên tắc giá phải tính đủ chi phí, có 1 phần tích luỹ cho bệnh viện phát triển.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai


Nhiều ý kiến cho rằng việc xã hội hoá ngay trên đất công lập gây bất bình đẳng cho người nghèo và người có tiền. Về phía bệnh viện mình, bệnh viện tính toán như thế nào để giảm được những bất công đó?

Thứ nhất, trên nguyên tắc người bệnh có lợi, người đặt máy có lợi, bệnh viện có lợi, nhà nước cũng phải có lợi.

Tuỳ theo từng loại máy, bệnh viện chủ yếu có mặt bằng, cung cấp điện nước, nhân sự, cung cấp toàn bộ chi phí vật tư tiêu hao, các chi phí này bệnh viện chi có hạch toán chi tiết và trả về bệnh viện. Bệnh viện chỉ lấy phần gọi là uy tín của Bệnh viện.

Phần chi phí dùng uy tín của bệnh viện phải đàm phán để Bệnh viện Bạch Mai không bị thiệt và phía nhà đầu tư không bị thiệt.

Các bên đều có lợi, lợi hài hoà, Bệnh viện quản lý chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ để không bị phụ thuộc vào người đặt máy.

Ở đây không có sự bất công bởi vì các máy này đều được BHYT chi trả theo đúng quy định BHYT.

Trong khi đó hiện nay BHYT đang giảm chi phí cho điều trị mà nâng tiền mua BHYT cho người nghèo và người nghèo được hưởng lợi từ đó.

Trong Bệnh viện Bạch Mai không ai được thu tiền mà đều do Bệnh viện quản lý và cân đối để phát triển.

Vâng xin cảm ơn ông!

Phương Thúy/Infonet


05452078
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
10646
9113
50445
298134
350096
5452078