//
   
 
 
   
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Địa chỉ:     Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Bạch Mai
Điện thoại: (04).8693731-6592
Email:         This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

1.      Lãnh đạo

nhiem khuan.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Lịch sử

- Năm 1998: Thành lập khoa Chống nhiễm khuẩn theo quyết định số 1072/1998/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế: Quản lý Trung tâm giặt-tiệt trùng hiện đại của bệnh viện, 43 nhân viên, thực hiện giặt là đồ vải và hấp sấy dụng cụ y tế.

- Năm 1999: Trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện (sơ đồ dưới). Lần đầu tiên trong cả nước một khoa Chống nhiễm khuẩn có Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn (gồm bác sỹ, kỹ thuật viên chống nhiễm khuẩn) với nhiệm vụ như một phòng chức năng giúp Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và Giám đốc bệnh viện tổ chức triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đồng thời thực hiện công tác quản lý bệnh viện (quản lý đồ vải, bông băng gạc y tế, hoá chất làm sạch và khử khuẩn, dụng cụ y tế thông dụng).

- Năm 2000: Quản lý và vận hành trung tâm tiệt khuẩn tại khu nhà mới (Việt-Nhật), thực hiện khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung cho toàn bệnh viện với 1400 giường bệnh. Quản lý đồ vải tập trung.

- Năm 2002: Thành lập Tổ hoá chất, đảm nhiệm pha chế, cấp phát và quản lý hoá chất khử khuẩn và bông gạc sử dụng trong toàn bệnh viện.

- Năm 2004: 46 cán bộ công chức, 20 nhân viên hợp đồng.

- Khen thưởng:

+ 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế (tập thể).

+ 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cá nhân).

+ 1 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (cá nhân).

+ 4 Giấy khen của Bộ y tế (1 tập thể, 3 cá nhân).

- Lãnh đạo khoa:

+ Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng (từ khi thành lập đến nay).

+ Phó trưởng khoa: Kỹ sư Đỗ Thọ (1999-2001), Bác sỹ Nguyễn Thị Mỹ Châu (từ 2003 đến ....).

    Tổ chức nhân sự

- Tổng số: 64 nhân viên
- Trong đó:

       Tiến sỹ: 01                 

       Bác sỹ: 03

       Dược sỹ cao cấp: 01                 

       Cử nhân môi trường: 01         

        Kỹ sư máy: 01               

        Cử nhân tài chính kế toán: 01

        Y tá trung học: 09                  

        Trung cấp kế toán: 02

         Nhân viên khác: 45 

1.      Nhiệm vụ chức năng

1.1. Tiệt khuẩn, khử khuẩn:

a. Tổ chức chế biến bông, gạc theo yêu cầu của các Viện, Khoa, Phòng.

b. Tổ chức đóng gói, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế, bông, băng, gạc... phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

c. Tổ chức giặt là khử khuẩn toàn bộ đồ vải của bệnh viện.

d. Tổ chức may vá, sửa chữa và bảo quản đồ vải, vật liệu, dụng cụ y tế; đề nghị huỷ các vật dụng y tế không không đảm bảo chất lượng theo quy định.

e. Tổ chức vận chuyển và giao nhận đồ vải, vật liệu, dụng cụ y tế... tại khoa phòng.

f.  Tổ chức thay đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện.

1.2. Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện:

Phối hợp với các Viện, Khoa, Phòng liên quan thực hiện các nội dung công tác sau:

a. Thiết lập và vận hành hệ thống điều tra, phát hiện, thông báo và đánh giá các nhiễm khuẩn bệnh viện ở bệnh nhân và nhân viên y tế.

b. Phát hiện các ổ bệnh, nguồn bệnh và phương thức lan truyền của các vụ dịch nhiễm khuẩn bệnh viện xảy ra trong phạm vi bệnh viện.

c. Xây dựng quy định và hình thức cách ly phù hợp với tình trạng bệnh tật có liên quan và điều kiện thực tế của bệnh viện.

d. Xây dựng quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

e. Tổ chức triển khai các biện pháp đã được phê duyệt nhằm hạn chế lan truyền các nhiễm khuẩn trong bệnh viện và ra môi trường xung quanh.

f. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn, bao gồm các quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và vật liệu y tế.

g. Xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức tập huấn, thông tin và truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện.

h. Giám sát sử dụng kháng sinh và tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh.

i.  Kiểm tra, hướng dẫn và giám sát sử dụng hoá chất làm sạch, khử khuẩn.

1.3. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

1.4. Đào tạo, tập huấn:

Đào tạo bác sỹ, kỹ thuật viên chống nhiễm khuẩn và kỹ thuật viên tiệt khuẩn.

1.5. Chỉ đạo tuyến:

Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến xây dựng mạng lưới Khoa chống nhiễm khuẩn tại các tuyến bệnh viện.

1.6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức y tế quốc tế và các nhà khoa học nước ngoài trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, tập trung vào các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng chuyên ngành.

1.7. Quản lý bệnh viện:

Thực hành tiết kiệm; quản lý an toàn thiết bị được giao; quản lý đồ vải và dụng cụ y tế cần tiệt khuẩn; dự trù, cấp phát bông băng gạc, hoá chất khử khuẩn theo quy định.

2.      Trang thiết bị

1.      Thành tích

* Xây dựng được chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, thống nhất mục tiêu, nội dung hoạt động và nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân liên quan. Đưa công tác chống nhiễm khuẩn trở thành một nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện. Nhận thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế bệnh viện được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.

* Đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới bệnh viện trên 3 phương diện: Phát triển kỹ thuật cao (đảm bảo điều kiện vô khuẩn cho phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi, hồi sức tích cực); an toàn nghề nghiệp (không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm (SARS, cúm gà H5N1, sốt xuất huyết) trong nhân viên và bệnh nhân, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm từ 6,8% năm 2001 xuống còn 5,3% năm 2004, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ giảm từ 9,6% năm 1999 xuống còn 7,5% năm 2001; và quản lý bệnh viện (triển khai thành công và có hiệu quả các đề án quản lý tập trung đồ vải, bông gạc, hoá chất khử khuẩn và dụng cụ y tế).

* Hoàn thành 19 đề tài khoa học (cấp cơ sở 14, hợp tác quốc tế 05) phục vụ phát triển chuyên ngành và đào tạo cán bộ.

* Mô tả được thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện trong toàn bệnh viện, các yếu tố nguy cơ của một số nhiễm khuẩn chính và các khu vực, loại nhiễm khuẩn cần tập trung phòng chống.

* Xây dựng được bộ quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn làm cơ sở để đào tạo, tập huấn và triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

* Thống nhất quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn trong toàn bệnh viện. Trực tiếp khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho 70% các đơn vị trong bệnh viện, trong đó 40% các đơn vị trong toàn bệnh viện dụng cụ y tế được tiệt khuẩn tập trung, theo bộ dụng cụ tại khoa Chống nhiễm khuẩn, đưa số bộ dụng cụ được tiệt khuẩn từ 0 bộ năm 1999 lên 95.000 bộ năm 2004.

* Thống nhất quản lý mọi đồ vải của bệnh viện tại khoa Chống nhiễm khuẩn. Trực tiếp thu gom, giặt khử khuẩn đồ vải, giao nhận và thay đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện theo phương thức tự quản dưới sự kiểm soát của bệnh viện về chất lượng và hiệu quả kinh tế (đưa số lượng đồ vải giặt từ 130 tấn năm 1999 lên 390 tấn năm 2004, hàng năm tiết kiệm cho bệnh viện hàng trăm triệu đồng về chi phí nhân công và nhiên liệu).

* Kiểm soát tốt chất lượng vệ sinh môi trường bệnh viện. Chất lượng vệ sinh bề mặt, vệ sinh buồng bệnh, buồng kỹ thuật, quản lý chất thải và vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh côn trùng gặm nhấm được cải thiện. Bệnh viện xứng đáng với khẩu hiệu: “Xanh, Sạch, Đẹp”.

* Thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến và xây dựng chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn. Từ khi thành lập đã tiếp hàng chục đoàn cán bộ các bệnh viện các tuyến đến thăm quan học tập, tiếp nhận hàng trăm lượt học viên (là bác sỹ, y tá chuyên trách chống nhiễm khuẩn của các bệnh viện) đến học tập tại khoa. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, đã tổ chức 4 lớp đào tạo bổ túc chuyên ngành, 3 hội nghị chuyên đề (trong đó có 1 hội nghị Quốc tế). Thực hiện hàng chục chuyến công tác tới các bệnh viện tuyến tỉnh tìm hiểu, chỉ đạo và tư vấn kỹ thuật nhằm giúp các bệnh viện thành lập và triển khai công tác chống nhiễm khuẩn. Biên soạn hàng trăm trang tài liệu chuyên môn phục vụ công tác đào tạo. Tham gia ban chỉ đạo công tác chống nhiễm khuẩn của Bộ y tế. Trực tiếp tham gia biên soạn Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, Hướng dẫn thực hành rửa tay thường quy, Dự phòng toàn diện để Bộ y tế ban hành.

* Hợp tác quốc tế: Với trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (CDC), Hoa Kỳ, Hội vệ sinh bệnh viện CHLB Đức, Hội kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Nhật Bản, Viện vệ sinh lao động Cộng hoà áo, Tổ chức y tế thế giới (WHO).

Các tin cũ hơn
          Trang tiếp&gt&gt
 
Trang tiếp
   
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Giấy phép số: 115/GP-BC do BVHTT cấp ngày 5/8/2005
Chịu trách nhiệm chính:  PGS.TS.BSCC. Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 844 3869 3731 - Fax
:  844 3869 1607
Thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật bởi Công ty Net Nam
;  Viện Công nghệ Thông tin benh vien bach mai bachmai .gov.vn