Quy trình ISO

Sử dụng quy trình nào. Anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về. TT TÊN VĂN BẢN MÃ HIỆU 1 QĐ về lẫy mẫu xét nghiệm Hoá sinh QĐHS_01 2 QĐ về thời gian trả kết quả xét nghiệm Hoá sinh QĐHS_02 3 QT nhận bệnh phẩm Huyết học QTHH_01 4 QT trả kết quả và báo cáo kết quả Huyết học QTHH_02 5 QT trả kết quả xét nghiệm Vi sinh QTVS_01

DANH MỤC QUY TRÌNH HỆ THỐNG THEO ISO 9001 A. Chính sách chất lượng bệnh viện: CSCLB. Mục tiêu chất lượng bệnh viện: MTCLTT Quy trình hệ thốngMã hiệuBiểu mẫu Excel1Quy định viết báo cáo đề tài NCKH cấp cơ sở tại BVBMQĐ.01.HT2Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của điều dưỡng/ kỹ thuật viên/ hộ sinh trưởng đơn vị và đơn nguyên  QĐ.02.HT3Quy định vận chuyển người bệnh an toànQĐ.03.HT4Quy định quản
Xem tiếp...