DANH MỤC QUY TRÌNH HỆ THỐNG THEO ISO 9001

 

A. Chính sách chất lượng bệnh việnCSCL

B. Mục tiêu chất lượng bệnh viện: MTCL

TT  Quy trình hệ thống Mã hiệu Biểu mẫu Excel
1 Quy định viết báo cáo đề tài NCKH cấp cơ sở tại BVBM QĐ.01.HT
2 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của điều dưỡng/ kỹ thuật viên/ hộ sinh trưởng đơn vị và đơn nguyên   QĐ.02.HT
3 Quy định vận chuyển người bệnh an toàn QĐ.03.HT
4 Quy định quản lý trang thiết bị y tế tại đơn vị   QĐ.04.HT
5 Quy định đảm bảo điều kiện môi trường tại phòng xét nghiệm QĐ.05.HT
6 QT xây dựng, ban hành và phổ biến tài liệu hệ thống QLCL QT.01.HT
7 QT Quy trình cập nhật và kiểm soát tài liệu hệ thống QLCL QT.02.HT
8 QT đánh giá nội bộ HTQLCL và xem xét của lãnh đạo BV QT.03.HT
9 QT thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến HTQLCL QT.04.HT
10 QT xử lý công văn đi và đến tại Bệnh viện Bạch Mai QT.05.HT
11 Quy trình thanh toán chi phí QT.06.HT
12 QT tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, đề nghị trong khám chữa bệnh QT.07.HT
13 Quy trình đánh giá sự hài lòng của người bệnh QT.08.HT
14 Quy trình tuyển dụng lao động QT.09.HT
15 QT đào tạo lại cho cán bộ nhân viên bệnh viện QT.10.HT
16 QT quản lý, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị QT.11.HT
17 QT quản lý vật tư trang thiết bị y tế QT.12.HT
18 QT quản lý công tác trực tại bệnh viện QT.13.HT
19 QT tiếp nhận và quản lý người bệnh điều trị nội trú tại BV Bạch Mai QT.14.HT
20 QT bình bệnh án QT.15.HT
21 QT tổ chức hội chẩn chuyên môn QT.16.HT
22 QT giải quyết sự cố y khoa QT.17.HT
23 QT kiểm thảo tử vong QT.18.HT
24 QT lập kế hoạch QT.19.HT
25 QT xây dựng và cập nhật tài liệu chuyên môn QT.20.HT
26 QT tổ chức họp, hội thảo, hội nghị chuyên môn kỹ thuật QT.21.HT
27 QT giải quyết chế độ BHYT cho bệnh nhân cấp cứu QT.22.HT
28 QT quản lý và sử dụng thuốc GLIVEC QT.23.HT BM.23.HT
29 QT thu và nộp viện phí QT.24.HT BM.24.HT
30 QT hoàn trả viện phí cho BN ngoại trú QT.25.HT BM.25.HT
31 QT quản lý thuốc tủ trực QT.26.HT
32 QT bình phiếu chăm sóc QT.27.HT
33 QT sửa chữa, khắc phục sự số QT.28.HT BM.28.HT
34 QT quản lý vật tư tiêu hao y tế QT.29.HT
35 QT cử CBVC đi công tác và học tập trong và ngoài nước QT.30.HT
36 QT xét thi đua, khen thưởng tại BVBM QT.31.HT
37 QT đăng ký, phê duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở QT.32.HT
38 QT nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở QT.33.HT
39 QT báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nằm nội trú QT.34.HT
40 QT thanh toán chế độ ăn, uống của người bệnh nằm viện QT.35.HT
41 QT quản lý tập trung đồ vải y tế QT.36.HT
42 QT quản lý tập trung dụng cụ y tế QT.37.HT BM.37.HT
43 QT quản lý bông, băng, gạc và hóa chất khử khuẩn QT.38.HT
44 QT quản lý chất thải rắn y tế QT.39.HT
45 QT triển khai vệ sinh tay trong bệnh viện QT.40.HT
46 QT kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn QT.41.HT
47 QT giám sát vi sinh môi trường bệnh viện QT.42.HT
48 QT giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện QT.43.HT
49 QT đào tạo KSNK cho mạng lưới viên KSNK của bệnh viện Bạch Mai QT.44.HT
50 QT phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ QT.45.HT
51 QT giao ban điều dưỡng trưởng bệnh viện QT.46. HT
52 QT cập nhật giá trên phần mềm thanh toán viện phí trong bệnh viện QT.47.HT
53 QT thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ y tế QT.48.HT
54 QT hủy thiết bị máy tính, máy in trong bv QT.49.HT Đang xd
55 QT thủ tục thanh toán cho người bệnh ra viện QT.50.HT
56 QT dùng thử vật tư tiêu hao QT.51.HT   Đang xd
57 QT điều dưỡng trưởng đơn vị đi buồng QT.52. HT
58 QT giao ban điều dưỡng tại các đơn vị lâm sàng QT.53.HT
59 QT lĩnh và cấp phát thuốc tại các đơn vị lâm sàng QT.54.HT BM.54.HT
60 QT quản lý thuốc tủ trực tại các đơn vị lâm sàng QT.55.HT Đang chỉnh sửa 
61 QT thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình QT.56.HT
62 QT hủy tài sản, vật tư (thuộc quản lý của phòng HCQT) QT.57.HT
63 QT rà soát, tính chi phí KCB của người bệnh có thẻ BHYT QT.58.HT BM.58.HT
64 QT xét duyệt đề tài thử nghiệm lâm sàng QT.59.HT
65 QT thẩm định sửa đổi bổ sung đề cương nghiên cứuTNLS QT.60.HT
66 QT dự trù máu và chế phẩm máu QT.61.HT
67 QT đổi trả lại máu- chế phẩm máu QT.62.HT
68 QT tiếp nhận và giải quyết tố cáo trong khám bệnh, chữa bệnh QT.63.HT
69 QT tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trong khám bệnh, chữa bệnh QT.64.HT
70 QT xử lý tai biến trong truyền máu QT.65.HT
71 QT quản lý và sử dụng thuốc Tasigna QT.66.HT
72 QT giải quyết người bệnh  không có người nhận/ bị bỏ rơi QT.67.HT
73 QT giải quyết người bệnh tử vong không có người nhận QT.68.HT
74 QT dự phòng sau phơi nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp QT.69.HT
75 QT sử dụng vòng thông tin xác định chính xác người bệnh QT.70.HT

76
QT công khai và sử dụng thuốc cho người bệnh QT.71.HT BM.71.HT
77 QT quản lý thuốc trả lại QT.72.HT Đang xd
78 QT tiếp đón và xử trí người bệnh đến khám tại hệ thống cấp cứu bệnh viện QT.73.HT
79 QT tiếp đón và quản lý người bệnh đến tư vấn và tái khám theo yêu cầu tại các đơn vị QT.74.HT
80 QT quản lý ngã QT.75.HT
81 QT hỗ trợ người bệnh tại bệnh viện Bạch Mai QT.76.HT
82 QT quản lý suất ăn từ thiện tại bệnh viện Bạch Mai. QT.77.HT

83 QT truyền máu tại giường QT.78.HT
84 QT báo động đỏ nội khoa QT.79.HT
85 QT báo động đỏ ngoại khoa QT.80.HT  
86 QT quản lý thuốc hoàn trả QT.81.HT  
87 QT quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới QT.82.HT BM.82.HT
88 QT trả kết quả HIV QT.83.HT  
89 QT xét kết nạp Đảng tại BVBM QT.84.HT  
90 QT chuyển Đảng chính thức tại BVBM QT.85.HT  
91 Hướng dẫn bàn giao trực điều dưỡng tại khoa HD.01.HT  
92 Hướng dẫn tiêm an toàn HD.02.HT  
93 HD ghi chép hồ sơ chăm sóc điều dưỡng HD.03.HT BM.03.HT