Tai lieu noi bo

Cv hướng dẫn tạm thời thu tạm ứng viện phí trong thời gian bùng phát dịch CoVid 19: Download; Mẫu thông tin chuyển khoản và hẹn nhận lại tiền: Download; Danh sách bệnh nhân nộp tiền tạm ứng: DownloadMẫu Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: DownloadMẫu bảng kê tiền lương, tiền
Xem tiếp...