Tai lieu noi bo

Quyết định số 1914/QĐ-BM ngày 06/07/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Bệnh viện Bạch Mai" DownloadCv hướng dẫn tạm thời thu tạm ứng viện phí trong thời gian bùng phát dịch CoVid 19: Download; Mẫu thông tin chuyển khoản và hẹn nhận lại tiền: Download; Danh sách bệnh
Xem tiếp...