1. Tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng của bệnh viện.
  2. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay ngay tại cửa vào.
  3. Mỗi người bệnh chỉ có 1 người nhà đi cùng trong trường hợp cần thiết.
  4. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực.
  5. Luôn đeo khẩu trang che kín mũi, miệng.
  6. Không tập trung đông người

anh tb2