Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT - THH ngày 1/8/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc cài đặt ứng dụng Bluezone, BV Bạch Mai đề nghị toàn bộ CBVC của BV nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone.
Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm!
IMG 68e31747f6d8d11742a8d22fbfc3daab V
IMG e2b20e1464ac701a17bae8d454cd9be1 V