Ngày 12/05/2017, Tổng Cục thuế gửi Công văn số 1959/TCT-DNL về việc Hướng dẫn thực hiện Hóa đơn điện tử tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó nêu rõ: "Bệnh viện Bạch Mai thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang giấy để giao cho khách hàng trong trường hợp khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sang giấy và chỉ được chuyển đổi một lần. Trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy của bệnh viện không nhất thiết phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật."

05292017 Benh vien Bach Mai 1

05292017 Benh vien Bach Mai 2

05292017 Benh vien Bach Mai 3