Tin Dịch

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 210 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 17h00 ngày 8-4-2020:Thế giới: 1.441.589 người mắc; 82.933 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 400.549 người mắc; 12.857 người tử vong.- Tây Ban Nha: 146.690 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS -  CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 210 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 21h30 ngày 7-4-2020:Thế giới: 1.363.123 người mắc; 76.383 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 368.174 người mắc; 10.966 người tử vong.- Tây Ban Nha: 140.510 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 209 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 22h30 ngày 6-4-2020:Thế giới: 1.290.844 người mắc; 70.650 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 338.899 người mắc; 9.679 người tử vong.- Tây Ban Nha: 135.032 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 206 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 18h00 ngày 5-4-2020:Thế giới: 1.205.802 người mắc;  64.973 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 311.637 người mắc; 8.454 người tử vong.- Italy: 124.632 người mắc; 15.362 người tử vong.-
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 206 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 08h00 ngày 4-4-2020:Thế giới: 1,097,810 người mắc,  59,140 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 276,965 người mắc; 7,391 người tử vong.- Italy: 119,827 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 12h00 ngày 3-4-2020:Thế giới: 1.015.667 người mắc, 53.200 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 245.080 người mắc; 6.075 người tử vong.- Italy: 115.242 người mắc; 13.915 người tử
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 18h00 ngày 2-4-2020:Thế giới: 940.738 người mắc, 47.518 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 215.344 người mắc; 5.112 người tử vong.- Italy: 110.574 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 19h30 ngày 1-4-2020:Thế giới: 862.495 người mắc, 42.528 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 188.592 người mắc; 4.056 người tử vong.- Italy: 105.792 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 201 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 20h30 ngày 31-03-2020:Thế giới: 803.011 người mắc, 39.025 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 164.435 người mắc; 3.175 người tử vong.- Italy: 101.739 người mắc; 11.591 người tử
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 200 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 17h00ngày 30-03-2020:Thế giới: 725.230 người mắc,  34.034 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 142.737 người mắc; 2.489 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...